Social dialog og arbejdstagers rettigheder i Latinamerika – Programstøtte til faglige organisationer

Ulandssekretariatets arbejde i Latinamerika

I Latinamerika arbejder Ulandssekretariatet for at styrke arbejderes rettigheder og fremme den sociale dialog i Mellemamerika og Bolivia og Colombia i Sydamerika. På regionalt plan samarbejder vi med de regionale organisationer PSI (Public Service International) og TUCA (Trade Union of the Americas). På nationalt plan støttes landsorganisationerne i Honduras og i Bolivia støttes lærerne og sundhedsarbejderne i den offentlige sektor.

Bolivia

I Bolivia har Ulandssekretariatet siden 2013 støttet tre forbund i den offentlige sektor: sundhedspersonalet som er organiseret i CSTSPB samt de to nationale lærerforbund: CONMERP som organiserer lærerne der er ansat på landet, mens CTEUB organiserer lærerne der er ansat i byerne.

Samarbejdet med lærerforbundene har ledt til forbedringer i ansættelsesforhold og har bidraget til en ny uddannelsesmodel, som lægger vægt på kvalitet af undervisning og inklusion af oprindelige befolkningsgrupper. En reform som er ved at blive implementeret af regeringen. I samarbejdet med sundhedsforbundet blev der i år arbejdet på et forslag fra fagbevægelsen om en ny arbejdsret, som anerkender foreningsfrihed og kollektive overenskomstforhandlinger. CSTSPB har også udarbejdet og præsenteret en rapport om nødvendigheden af en social dialog-proces for at strukturere et nyt sundhedssystem. Sundhedsforbundet underskrev i juli 2015 en aftale med sundhedsministeren, der bl.a. indeholdt en lønstigning på 8,5 procent for de ansatte i sundhedssektoren.

Honduras

I Honduras støtter Ulandssekretariatet de tre landsorganisationers fælles indsats for at styrke samarbejdet, koordinere deres arbejde og i fælleskab udvikle lovforslag om social sikkerhed og sygeforsikringer løfter sager om overtrædelser af arbejdernes rettigheder. Det sker gennem deres fælles platform ISUTH (Instituto Sindical Unitario de Honduras). Derudover støtter Ulandssekretariatet udviklingen af en ligestillingsstrategi for landsforbundene, da Honduras er det land i Latinamerika med den laveste deltagelse af kvinder på arbejdsmarkedet.

Mellemamerika

Regionen har været gennem store væbnede politiske konflikter og lange fredsprocesser, og landene er stadig plaget af stor ustabilitet, svage institutioner, korruption og skrøbelige demokratier. I Guatemala, Honduras og Nicaragua støtter Ulandssekretariatet PSI’s (Public Service International) regionale indsats for at styrke forbundene indenfor sundhedssektoren, forsyningssektoren (vand og el), og de kommunalt ansatte med at forhandle og gøre deres krav om ordenlige arbejdsforhold gældende.

På regionalt plan støtter Ulandssekretariatet samarbejdet mellem vores partnere gennem det regionale forbund TUCA (Trade Union of the Americas).

 

Projektet kører fra 2015 - 2017.

AddToAny

Share/Save