Social dialog i Zanzibars hotel-industri

Af Jacob Rosdahl, Ulandssekretariatet
14. september 2017
Samuel Nkoti blev fyret fra sit job efter at være blevet sat i en umulig situation. Men hans sag er et eksempel på, at fagbevægelsen og arbejdsgiverne i Zanzibar er blevet bedre til at mægle i konflikter på arbejdspladserne.
ZATUC hjalp CHODAWU-Z med at etablere en social dialog mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Foto: ZATUC

”Samarbejdet mellem hovedorganisationen ZATUC og arbejdsgiverne i ZANEMA går rigtig godt,” siger Mohammed Khamis, der er formand for landsorganisationen ZATUC.

Det udsagn kan Nestory Samuel Nkoti bakke op om – men det er på en noget trist baggrund.

Samuel Nkoti gik en dag til sin chef på det hotel, han arbejdede på og bad om at få ordnet sine løn- og arbejdsforhold, så de faktisk passede til hans kontrakt. Det udløste i første omgang en forflyttelse – og senere en fyring.

I fem år havde han været lagerforvalter på hotellet Paje Cristal Resort, der er indrettet i kolonistil og ligger på en paradisstrand på Zanizibars østkyst. I de fem år har Samuel kun arbejdet på et-årige kontrakter. Og i alle årene har han kun fået sin basisløn – selvom kontrakten garanterede afspadsering, transport, logi, sundhedsforsikring samt en garanti for bidrag til Zanzibars sociale forsikringssystem. Forresten ejede Samuel ikke selv en kopi af kontrakten, idet arbejdsgiveren ganske enkelt beholdt papirerne i skuffen.

Blev forflyttet til umuligt job

En dag gik Samuel så til chefen med krav om, at forholdene blev bragt i orden. Chefen sagde, at han ville ordne sagen, men to uger senere fik Samuel Nkoti et brev, hvori han blev forflyttet fra lageret til et job som tjener i restauranten. Det lyder måske ikke så dramatisk, men Samuel har faktisk uddannet sig til lagerstyring fra en højere uddannelsesinstitution i Zanzibar. Så det at skulle være tjener lå helt uden for det felt, han var uddannet til og interesserede sig for.

Det gik da heller ikke særlig godt. Samuel Nkoti havde ingen færdigheder, viden eller erfaring med tjenerjobbet, og efter to måneder blev Samuel fyret fra det hotel, hvor han altså havde arbejdet i fem år. Han besluttede at klage til fagforeningen CHODAWU-Z (Zanzibar Conservation Hotels, Domestic and Allied Workers Union).

Formanden for ZATUC, Mohammed Khamis, trykker hånd med ZANEMAs formand, Salahi Salim. Foto: Kent Jensen.

Forhandlinger og forlig

CHODAWU-Z fik Ulandssekretariatets partner ZATUC (Zanzibar Trade Union Congress) til at forhandle med arbejdsgiverorganisationen ZANEMA. De satte en række møder op med hotelledelsen, de ansatte og fagforeningen.

Efter noget tid indgik parterne forlig. Samuel Nkoti fik kompensation – blandt andet for overtid, transport og logi, indbetalinger til den sociale sikringsfond samt godtgørelse for afskedigelsen.

Sagen er et eksempel på den sociale dialog, som fagbevægelsen og arbejdsgiverne prøver at fremme i Zanzibar. Det er nemlig i parternes interesse, at arbejdsmarkedsspørgsmål løses på arbejdsmarkedet – og helst så tæt på den konkrete arbejdsplads som muligt.

”Tidligere havde vi mange tvister og konflikter på Zanzibar, men vi er blevet bedre til at mægle konflikterne ud på arbejdsmarkedet, blandt andet på grund af flaskehalse i det offentlige mæglingssystem,” siger Mohammed Khamis, der siger, at 60 procent af sagerne handler om uberettiget afskedigelse.

Et andet problem er ifølge Khamis, at de store virksomheder nogle gange går uden om deres egne arbejdsgiverorganisationer ved en konflikt – og henvender sig direkte til præsidenten for Zanzibar.

”Det er ikke godt for den sociale dialog,” siger Mohammed Khamis.

Derfor støtter Ulandssekretariatet ZATUC og ZANEMA med blandt andet træning i social dialog. Og gennem samarbejdet bidrager fagbevægelsen også med viden til arbejdsgiverne indenfor fx konfliktmægling.

”ZATUC hjælper gerne ZANEMA med at udvikle organisationen. Det er vigtigt, at begge parter er organisatorisk udrustet til at håndtere konflikter ude på arbejdspladser,” siger Mohammed Khamis.

Ulandssekretariatets støtte til fagbevægelsen i Zanzibar er en del af et regionalt social dialog-projekt i Østafrika. Ulandssekretariatet arbejder sammen med Dansk Industri, og danske ressourcepersoner fra de danske organisationer underviser i bl.a. den danske model.

AddToAny

Share/Save