Partnere og netværk

Nationale og regionale partnere

Ulandssekretariatet har direkte samarbejdsrelationer til udvalgte hovedorganisationer i flere udviklingslande igennem såkaldte bilaterale projekter. 

I disse projekter indgår FH gennem Ulandssekretariatet i et direkte samarbejde med deres søsterorganisationer.
 
Dog kan en eller flere af de internationale fagsekretariater eller regionalorganisationer under IFS være repræsenteret i den rådgivende projektkomité, som bliver dannet for ethvert nyt, internationalt projekt, der modtager støtte fra Ulandssekretariatet.
 
Enkelte projekter er også afgrænset til særlige sektorforbund, eksempelvis for offentligt ansatte eller industriarbejdere.

Klik på kortet herunder for at se det i stort format:

 

Links til nationale og regionale websider:

  • Guatemala: FMLL - Fundacion Mario López Lavarre Centro de Capacitación Sindical de Guatemala

 

De internationale fagsekretariater

Noget af Ulandssekretariatets arbejde tager sit udgangspunkt i fagbevægelsens internationale struktur med gennemførelsen af såkaldte multilaterale projekter.

Disse projekter bliver typisk sat i gang på baggrund af et samarbejde mellem et dansk forbund under FH og forbundets søsterorganisation i et udviklingsland, som tilhører gruppen af verdens fattigste lande (i 2007 defineret som lande med en bruttonationalindkomst pr. indbygger på under USD 2.397).

De to forbund er typisk medlemmer af det samme internationale fagsekretariat, som ofte indgår som den tredje partner i et projektsamarbejde støttet af Ulandssekretariatet.

 

Internationale faglige sammenslutning (IFS)

Ulandssekretariatet gennemfører også udviklingsprojekter i samarbejde med Internationale Faglige Sammenslutning (IFS).

IFS afløser Frie Faglige Internationale (FFI) som den største internationale faglige sammenslutning af hovedorganisationer.

Også IFS's tre regionalorganisationer for henholdsvis Afrika (ITUC-AF), Asien (ITUC-AP) og Latinamerika (TUCA-CSA) er vigtige samarbejdspartnere for den danske fagbevægelses internationale arbejde.

 

Danida

Ulandssekretariatets projekter og programmer udføres i stor grad i samarbejde med Danida.

Ulandssekretariatet indgår i øvrigt som dansk fagbevægelses professionelle bistandsorganisation i relevante sammenhænge omkring civilsamfundsstrategien og Danida-politikker.

 

Andre faglige Udviklingsorganisationer

FN
 

 

 

 

AddToAny

Share/Save