Rettigheder og pligter blandes sammen

Af Ulandssekretariatet
Den uformelle økonomi og dens afskygninger og skyggesider har konsekvenser for arbejdere i Myanmar. En reform af arbejdsmarkedslovgivningen er på vej.

Det kan være svært at forestille sig konsekvenserne af en stor uformel økonomi, som man finder den i udviklingslandene. Tag for eksempel kommunalarbejderne i Myanmar. De befinder sig i en gråzone mellem den formelle og uformelle økonomi. De er ansat af bystyret i Yangon, som er Myanmars hovedstad på syv millioner indbyggere. De trækker i orange veste og skubber deres kærrer op og ned ad gaderne, mens de samler affald ind og tømmer skraldesækkene i centralt placerede containere. De sorterer affaldet, som bliver hentet af kommunens skraldebiler. Det er altså helt systematiseret renovation, om end med lidt andre måder og midler end vi kender det fra fx Danmark.

Altså, lige indtil vi når til arbejdsforholdene. Kommunalarbejderne i Yangon kan få et bosted stillet til rådighed. Det kan være et lille stykke kommunal grund eller måske et værelse i et kommunalt pensionat. Det lyder jo godt, men samtidig arbejder gadefejerne uden kontrakt. I praksis betyder det, at de kan blive fyret fra dag til dag. Og det bliver de – hvis de fx sætter sig op imod urimelige arbejdsledere. Men så mister de også deres bolig, og man kan ikke fortænke kommunalarbejderne i at tænke sig om to gange, førend de laver for meget vrøvl på arbejdspladsen.

Arbejderne har for resten ikke nogen form for socialt sikkerhedsnet, fx forsikring mod sygdom, og de får den statsfastsatte minimumsløn.

Eksemplet viser at den uformelle økonomi er en så integreret del af samfundene i udviklingslandene, at man simpelthen kan være kommunalarbejder og klunser på én og samme tid. Og at man både kan være daglejer og bo under kommunens tag.

Man kan faktisk tale om, at ens rettigheder – som arbejder og borger – forveksles med pligter – pligt til at arbejde og lukke munden, hvis ikke man vil gå fra hus og hjem. Løsningen findes selvfølgelig gennem social sikring, regulering og overenskomster – og dermed går vejen over en revision af arbejdsmarkedslovgivningen, også på det offentlige område, samt organisering af arbejderne.

Lige nu arbejder Myanmars regering sammen med arbejdsmarkedets parter om præcis sådan en reform af lovgivningen. Det sker i et stor projekt, som blandt andet Danmark, EU og USA støtter – og som berører emner som organisering på arbejdspladserne, reform af det arbejdsretlige system, opkvalificering af arbejderne og social dialog. Ulandssekretariatet er med i projektet og uddanner partner i social dialog.

AddToAny

Share/Save