Rapportering fra regionerne

Ulandssekretariatets bestyrelse mødtes den 10. oktober 2007 og modtog
rapporter om projektsamarbejdet med fagbevægelserne i de forskellige regioner.

Generelt forløber implementeringen på tilfredsstillende vis. I linksene til
højre ligger en omfattende skriftlig projektrapportering.

På Asien siden bør særligt nævnes at IFS APRO har holdt sin kongres med stor
deltagelse. Fremtiden ser lovende ud. Fagbevægelsen, NTUC og Gefont, er fortsat
meget centrale og positive aktører i fredsprocessen i Nepal, og det er lykkedes
at indgå et Ambassade-finansieret projekt.

I Mellemamerika er der fortsat udvikling af sociale og politiske kræfter, og
det vil muligvis lykkes for det socialdemokratisk-orienterede parti UNE at vinde
det kommende præsident-valg i Guatemala, hvilket i givet fald vil være et
historisk skridt. Fagbevægelsen er afgørende i denne udvikling, og så meget mere
vigtigt er det, at Nicaragua er i stand til at styre igennem problemerne og
udfordringerne.

I Afrika er der fortsat både politisk fokus på den massive interesse fra Kina
og Indien i afrikansk olie. På den ene side byder regeringerne over det meste af
Afrika alle investeringer velkommen. Samtidig er der en udbredt skepsis overfor
både en eskalerende udnyt¬telse af råvarerne – og en manglende respekt for
menneskerettighederne. Fra både USA og EU markedsføres netop respekten for
menneskerettigheder som den helt afgørende forskel på specielt kinesiske og
vestlige investeringer. Bekymringen er fælles – men de fleste afrikanere har
stadig kolonihistorien så langt fremme i hukommelsen, at de opfatter den
vestlige markedsføring som rent hykleri.

Manglen på arbejdspladser er en af de helt store udfordringer på kontinentet.
Ifølge ILO er det hvert år nødvendigt at skabe ikke mindre end 2,4 mio. nye job
i Afrika, hvis man skal have en chance for at indfri FN’s udviklingsmål. Den
stigende danske bistand til erhvervsudvikling – gerne med en stærkere fokus på
beskæftigelsen blandt specielt de unge – er i denne sammenhæng en meget
velkommen udvikling.

Erhvervsudvikling og beskæftigelse er fortsat et område, som
Udenrigsministeriets nye Afrika strategi peger på, og det bør nøjere analyseres,
hvilke udfordringer det giver for dansk fagbevægelse og også for
Ulandssekretariatet. LO, FTF og Ulandssekretariatet udarbejdede en kommentar til
Afrika-strategien.

Konfliktbilledet i Afrika er fortsat præget af de meget svage stater på og
omkring Afrikas Horn. Situationen i Somalia er reelt ude af kontrol og belaster
Kenya med en massiv flygtningestrøm, som igen truer med at skabe nye – interne –
konflikter i landet. Zimbabwe og Dafur er andre eksempler på eskalerende
konflikter i kontinentet, der udspringer af politiske og etniske spændinger samt
kampen om adgang til sparsomme ressourcer. I den forbindelse er der store
forventninger bl.a. i Europa til, at f.eks. den Afrikanske Union (AU) og
regionale organisationer som Southern African Development Community (SADC) i
stigende grad er i stand til dels at sikre vækst og handel samt promovere
demokrati og menneskerettigheder på kontinentet.

I EU er der fortsat forudset en stærkt stigende bistand til Afrika i perioden
frem til 2015. Ulandssekretariatet har siden sidste bestyrelsesmøde støttet de
faglige organisationer i deres dialog med de lokale EU-repræsentationer i
Mozambique, Angola og Zambia.

AddToAny

Share/Save