De offentligt ansattes rolle i omstillingen af den offentlige sektor i Mozambique

Projektnummer: 
696/009
Periode: 
01.02.2006-31.01.2009
Geografisk område: 
Mozambique
Udenlandske samarbejdspartnere: 
  • Sindicato Nacional da Funcao Pública (SINAFP)
Danske samarbejdspartnere: 
  • HK-Danmark (HK)
Projektbeskrivelse: 

En af de gennemgribende udfordringer for de faglige organisationer i det sydlige Afrika har været, i hvor høj grad organisationerne har kunnet omstille sig til de ændrede spilleregler på de offentlige arbejdsmarked. Privatiserings- og demokratiseringsprocesser i de sidste årtier, har stillet krav til de faglige organisationers kapacitet, politiske overblik og forhandlingsstyrke i det sydlige Afrika.

Med udgangspunkt i Mozambique sigter programmet derfor mod at bidrage til at sætte fokus på udviklingen af de menneskelige resurser og en decentralisering af beslutningsprocessen, som er afgørende forudsætning for opbygningen af en mere dynamisk offentlig sektor.

Det overordnede mål:

Det overordnede udviklingsmål for programmet er at bidrage til en styrkelse af de offentlige ansattes demokratiske indflydelse omkring reformen af den offentlige sektor i Mozambique, ved at styrke SINAFP’s lobby og fortalervirksomhed og deres kapacitet til at gennemføre informations- og kampagnearbejde. Der gives også støtte til at udvikle de menneskelig resurser i den regionale og nationale ledelse af SINAFP og til en organisatorisk kapacitetsopbygning af SINAFP som en demokratisk fagforening. Derudover er der i programmet opsat følgende mål:

  • at SINAFP bliver anerkendt som en indflydelsesrig social partner, der repræsenterer de ansatte i den offentlige sektor i Mozambique.

  • at de ansatte i den offentlige sektor i Mozambique bliver i stand til at deltage aktivt i reformprocessen i den offentlige sektor.

  • at regionale erfaringer fra fagbevægelsens indflydelse på disse reformprocesser i det sydlige Afrika bliver dokumenteret og benyttet af SINAFP, såvel som af andre offentlige sektor forbund i det sydlige Afrika.

Målet er også at SINAFP gennem en styrkelse af ledelsen og uddannelsesstrukturer, vil få et landsdækkende netværk af trænere og tillidsfolk, der vil kunne gennemføre uddannelses-, informations-, og kampagneaktiviteter på forskellige niveauer.

Programmet sigter også i en mere bred forstand på at bidrage til, at offentligt ansatte i Mozambique både får et kendskab til og mulighed for at deltage i diskussionerne omkring reformen af den offentlige sektor og herigennem få en reel og demokratisk indflydelse op den igangværende decentralisering og reform af den offentlige sektor i landet. 

 

AddToAny

Share/Save