Pakistan

Mere end halvdelen af befolkningen lever i fattigdom i landet, der er præget af politisk uro.
 pakistan, fagbevægelsen
I 2016 levede knap en tredjedel af befolkningen under den nationale fattigdomsgrænse, men med store forskelle mellem land og by. Foto: Jens Aarup

Det er ikke politisk stabilitet, som præger Pakistan. Lige siden Pakistans dannelse i 1947 er der ikke én eneste premierminister, som er forblevet i embedet i en hel valgperiode. Der har været snigmord, militærkup og senest har korruption sat en stopper for  premierminister Nawaz Sharif, efter hans navn blev dukkede op i de såkaldte Panama-papirer. Han blev afsat af den pakistanske højesteret.

Sikkerhedssituationen er alarmerende. Den pakistanske regering har registreret mere end 100 islamiske organisationer, og landet plages ofte af selvmodsbomber og vold mod minoriteter, kvinder og fattige.

Økonomi

Det går godt for Pakistans økonomi, og der er positive forventninger til fremtiden. Landbruget spiller en væsentlig rolle i økonomien, og en voksende tekstilindustri er en af årsagerne til den økonomiske vækst. Desuden har der også i en årrække været en stigning i den private efterspørgsel som følge af pengeoverførelser fra pakistanske migrantarbejdere. Siden har den pakistanske regering igangsat et stort reformprogram for at forbedre energiforsyning, støtte privatsektor-udvikling og fremme investeringer.

Pakistan har opnået positive resultater i forhold til at reducere fattigdom, men fattigdommen er stadig udbredt. I 2016 levede knap en tredjedel af befolkningen under den nationale fattigdomsgrænse, men med store forskelle mellem land og by. 

makha, mukha, pakistan, topi, fagbevægelsen
Ulandssekretariatet samarbejder med Pakistan Workers Federation (PWF) med henblik på at adressere nogle af de udfordringer, som decentraliseringen af arbejdsmarkedslovgivningen har givet. Foto: Shaukat Ali Anjum

Arbejdsmarked

Retten til at organisere sig i fagforeninger er sikret i grundloven. Her fremgår det også, at børnearbejde er forbudt og at staten har pligt til at sikre humane arbejdsforhold. Den føderale regerings ansvar for at formulere og håndhæve arbejdsmarkedsloven blev i 2010 decentraliseret til de 4 provinser. Dette er problematisk, fordi lovgivningen i provinserne er utidssvarende i forhold til befolkningens behov og situation. 

Et større problem er dog, at lovgivning generelt ikke implementeres i Pakistan. Eksempelvis bliver bestemmelser om mindsteløn ignoreret af arbejdsgiverne. Ingen har mod til at gøre noget ved det, eftersom det ifølge pakistansk lovgivning er forbudt at strejke.

Fagbevægelsen

Fagbevægelsen er den største civile organisation i landet og en integreret del af samfundet. Ulandssekretariatet samarbejder med Pakistan Workers Federation (PWF) med henblik på at adressere nogle af de udfordringer, som decentraliseringen af arbejdsmarkedslovgivningen har givet. Det drejer sig om fortalervirksomhed for arbejdstagerrettigheder, således at de rettigheder, der allerede var integreret i den føderale lovgivning, også trækkes ind på provinsniveau. Desuden fokuseres der på fortalervirksomhed for en social sikringsordning, som i princippet også skal lægges ud til provinserne. Det vil dog betyde, at nogle provinser ikke har økonomi til at kunne udbetale det i øvrigt meget begrænsede beløb. Fagbevægelsen opfordrer derfor til at holden den sociale sikringsordning på føderalt niveau.  

Læs hvordan fagbevægelsen arbejder med civilbefolkningen i grænselandet mellem Pakistan og Afghanistan i artiklen Fagbevægelse bekæmper fundamentalister med bue og pil

 

AddToAny

Share/Save