Overenskomst-succes i Cambodja

Der er kommet fart på overenskomstsamarbejdet mellem tre af Ulandssekretariatets partnere i Cambodja. De tre landsorganisationer CCTU, CLC og NACC, som samlet set har majoritet i fagbevægelsen, gav den 13. august hinanden håndslag på at bakke op om en ny fælles overenskomstskabelon. ILO vil med sit Workers' Education Programme ligeledes indgå i overenskomstsamarbejdet med Ulandssekretariatet. Det betyder fem stærke fingeraftryk når skabelonen præsenteres for de lokale arbejdsgivere. Her vil være et specielt fokus på tekstilindustrien.

En produktionsmedarbejder i tekstilindustrien i Cambodja arbejder mindst 48 timer om ugen og tjener omkring 335 kr. om måneden. Selvom den nationale mindsteløn, som tit også er normallønnen, for nylig er blevet hævet med ca. 33 kroner, er der stadig lang vej ud af fattigdommen. Håbet er at den fælles skabelon kan bruges som et fleksibelt forhandlingsværktøj, som kan være med til at sikre bedre arbejds- og levevilkår for arbejderne i tekstilindustrien. 

Skabelonen skal som udgangspunkt indeholde fælles minimumsrettigheder. Herefter er det op til de tillidsvalgte på virksomhederne at bruge skabelonen til at bane vejen for flere overenskomster i Cambodja. På nuværende tidspunkt har de tre ovennævnte organisationer tilsammen fireogtyve virksomhedsoverenskomster i Cambodja hvoraf de elleve er inden for tekstilindustrien. Til sammenligning er der ca. 265 virksomheder og mere end 300.000 ansatte i branchen i Cambodja, så der er noget at tage fat på, når overenskomstskabelonen ligger færdig. 

Det første udkast til en skabelon er udarbejdet gennem Ulandssekretariatets strategi-workshops for tillidsvalgte i Cambodja. Når det endelige format i fællesskab er udarbejdet, er planen, at de faglige organisationer i samarbejde med ILO WEP og Ulandssekretariatet, skal iværksætte en national overenskomstkampagne for at gøre opmærksom på arbejdernes rettigheder og mulighederne med det nye forhandlingsredskab. I øjeblikket udvikles der desuden forhandlingskurser og materialer, som efterfølgende skal give flere tillidsvalgte styrke og indsigt til at gå i gang med lokale overenskomstforhandlinger. 

 
 

AddToAny

Share/Save