Fagbevægelsen i udviklingslandene

Nyt samarbejde i 2018

Af Ulandssekretariatet
Ulandssekretariatet har indgået en strategisk samarbejdsaftale med udenrigsministeriet – sammen med DI og 3F.

Fra 2018 og fire år frem har Ulandssekretariatet indgået en ny samarbejdsaftale med Danida. Der er tale om en Strategisk Partnerskabsaftale, der afløser de ramme-aftaler som bistands- og udviklingsorganisationer i Danmark hidtil har haft med det danske udenrigsministerium.

Den nye er, at Ulandssekretariatet er gået sammen i et konsortium sammen med Dansk Industri (DI) og fagforbundet 3F.

Både DI og 3F har gennem en årrække kørt internationale projekter i udviklingslande. Det betyder, at LO/FTF-fagbevægelsen via Ulandssekretariatet, 3F og arbejdsgiverne kan bidrage til udviklingen af arbejdsmarkederne i udviklingslandene med den samlede ekspertise, der findes blandt arbejdsmarkedets parter i Danmark.

Det gode ved pakkeløsningen er, at konsortiet dermed kan komme rundt om alle problemstillinger, der vedrører arbejdsmarkedet fra både fagbevægelses- og arbejdsgiverside. Samtidig har de tre parter i konsortiet et omfattende netværk med partnere i mange lande og internationale organisationer.

Overordnet står social dialog og elementer fra den danske model som overskrift for samarbejdet, og de tre medlemmer i konsortiet vil bidrage med hver deres fokusområder og specialer. Der er altså ikke tale om en fusion – men at vi udnytter erfaringerne fra Danmark med at skabe resultater gennem kompromiser, hvor det er muligt.

Arbejdet handler især om FN’s verdensmål 8 (som handler om jobskabelse, anstændigt arbejde og bæredygtig vækst) – i sammenhæng med andre verdensmål, fx dem der handler om at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og ulighed mellem kønnene.

De næste fire år vil vi især arbejde for at styrke arbejdsmarkedets organisationer i udviklingslandene gennem uddannelse og organisationsudvikling, støtte social dialog, arbejde for forbedrede rammebetingelser for både den private og den offentlige sektor for at skabe inklusiv vækst samt arbejde for at erhvervslivet i udviklingslandene bliver konkurrencedygtigt, bæredygtigt og ansvarligt.

AddToAny

Share/Save