Ny aftale med fagforeninger i Marokko

Repræsentanter for Ulandssekretariatet var i starten af juni i Casablanca for at underskrive en ny bilateral samarbejdsaftale med tre af de fem største fagforeninger i Marokko.

Projektet omfatter en række uddannelseskurser for medarbejderrepræsentanter inden for blandt andet social dialog, arbejdsmiljø og sikkerhed, virksomheders sociale ansvar, forhandlingsteknik og kommunikation. Marokko kæmper med store arbejdsløshedsproblemer, men for mange af dem, der faktisk har arbejde, er dårlige arbejdsforhold et ligeledes alvorligt problem. Arbejdsmiljøområdet har enorme udfordringer foran sig, og der ligger derfor et betydeligt stykke arbejde i at skabe bevidsthed om, at arbejdsmiljø er vigtigt - ikke mindst for medarbejderne, men også for produktionen. 

Arbejdsmarkedslovgivningen fra 2004 introducerede en række krav til virksomheder bl.a. i relation til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og åbnede således op for nye muligheder i udviklingen af et bedre arbejdsmiljø på marokkanske virksomheder. Siden 2006 har Ulandssekretariatet samarbejdet med fagbevægelsen, arbejdsministeriet og virksomhedsorganisationer i Marokko samt Dansk Industri, Arbejdstilsynet og Beskæftigelsesministeriet netop om at skærpe bevidstheden omkring et godt arbejdsmiljø samt om at styrke den sociale dialog imellem arbejdstagere, arbejdsgivere og myndigheder. 

Da fagforeningerne i Marokko ikke er fagspecifikke som i Danmark, repræsenterer de tre organisationer flere forskellige faggrupper som læger, ingeniører, kontorpersonale, industrielle arbejdere mfl. 

Under projektperioden som varer et år med start i september 2010, afholder hver af de tre fagforeninger ni uddannelseskurser for medarbejderrepræsentanter fra forskellige virksomheder rundt omkring i landet. Træningen vil give dem bedre kendskab til reglerne under den nye arbejdsmiljølovgivning, viden om de muligheder de har for at tage hånd om situationen samt redskaber til bedre at kunne forsvare deres medlemmers interesser og gennemføre social dialog med arbejdsgiverne.

AddToAny

Share/Save