Nordisk seminar om situationen i Cuba

Den 17-18 februar 2009 blev der afholdt et fælles nordisk Cuba-seminar hos LO Norge i Oslo. Emnerne spændte fra det dansk-cubanske faglige samarbejde til de politiske udviklinger i Cuba. Her er Heidi Rønne Møller fra dansk LOs tale ved seminaret: Cubansk fagbevægelse står overfor de samme udfordringer som resten af fagbevægelsen. Vores rolle er at forsvare arbejdstagernes rettigheder. Deres løn- og deres arbejdsforhold.

Det er også vores ansvar at forsvare grundlæggende rettigheder i forbindelse med arbejde - heriblandt retten til at strejke og friheden til at organisere sig. I denne kontekst bør vi huske på, at friheden til at organisere sig blot er et aspekt af frihed i bred forstand, og at denne ret bør være en del af flere fundamentale uafhængige, men komplementære menneskerettigheder i forhold til frihed. Blandt disse er retten til at forsamle sig og retten til ytringsfrihed.

I dag står Cuba overfor store økonomiske udfordringer og der tages tiltag til at restrukturere og modernisere det økonomiske system.

Et af tiltagene iværksat af den cubanske regering, med henblik på at øge den økonomiske vækst i Cuba, er bestræbelserne på og initiativerne taget for at tiltrække de direkte fremmede investeringer. Disse investeringer er reguleret på en måde, så de bidrager til den bæredygtige udvikling af landet.

Med ophøret af EU's økonomiske og politiske sanktioner mod Cuba forventes (også) flere europæiske investeringer - ikke mindst i turistsektoren.

Ikke desto mindre er det vigtigt at være bevidst om, at selv om disse investeringer kan bidrage til økonomisk vækst, så betyder de også nye udfordringer for fagbevægelsen.

I en mere markedsorienteret økonomi er det uundgåeligt at der vil opstår konflikter mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Og dette vil være tilfældet ligegyldigt hvor virksomheden ligger eller fra hvilket land den stammer. For eksempel siger vores erfaringer fra Kina os, at det er de kinesiske virksomhedsejere, som udnytter arbejderne mest i deres eget land.

Overfor denne situation bør fagbevægelsen være i stand til at støtte arbejdstagerne som en uafhængig størrelse - uafhængig af det politiske systems interesser. Fagbevægelsen bør forsvare arbejdstagernes behov, som retter sig mod at opnå retfærdige lønninger og anstændige arbejdsvilkår.

Sådanne problemer kan ikke løses på politisk niveau. Vores erfaringer viser os, at i en mere liberaliseret økonomi, da vil der også opstå flere interesser mod såvel fagbevægelse som regering. Fagbevægelsen er nødt til at være både pro-aktiv og at reagere, for at kunne opnå sine målsætninger.

Det er også nødvendigt at have landets interesser i bredere forstand in mente og at reflektere over konsekvenserne af de massive investeringer i turistsektoren - som måske ikke gør brug af de menneskelige ressourcer i landet på den bedste vis. Det bliver klart, når man tænker på det store antal ingeniører og læger, som arbejder i turistsektoren.

Som faglig landsorganisation i et land, som er medlem af EU, er LO-Danmark helt enige i beslutningen om at ophæve sanktionerne mod Cuba. Vi håber, at det vil være med til at støtte den proces for at åbne landet, som nu gennemføres af Raúl Castro.

Vi håber at vi i disse dage med frugtbar og intens debat kan få et godt indblik i, hvordan CTC ser de nye udfordringer og de nye perspektiver, som følger med både EU's beslutning og med valget af Barack Obama som præsident i USA.

Vi er glade for at få denne mulighed for dialog med Jer, og vi håber at dette kun vil være et første skridt på vejen mod en større/oftere/løbende udveksling af synspunkter, så vi på den måde gensidigt lærer af hinandens erfaringer og får øget viden om den virkelighed vi hver især og sammen lever i.

Til sidst, vil jeg gerne overbringe jer gode ønsker fra danske arbejdstagere og fra dansk LO i ønsket om, at vi holder en høj standard for den internationale faglige solidaritet. Vi håber, at CTC og det cubanske folk vil opleve medgang i disse tider, som er tegnet af udfordringer. I skal vide, at I kan regne med os for at imødegå udfordringerne på bedste vis.

LO Norge

 

AddToAny

Share/Save