Nicaragua: Dialog og socialt ansvar på arbejdsmarkedet

Projektnummer: 
698/007 (fase II)
Periode: 
fase II: 01.02.2008-31.01.2010 fase I: 01.11.2005-31.01.2008
Geografisk område: 
Nicaragua
Udenlandske samarbejdspartnere: 
Projektbeskrivelse: 

Projektets overordnede mål er, at støtte landsorganisationen Frente Nacional de Trabajadores (FNT) i Nicaragua til dels at kunne varetage medlemmernes interesser som arbejdstagere og borgere bedre - og dels at tale proaktivt for en mere socialt balanceret og demokratisk udvikling i landet.

FNTs medlemsorganisationer har et samlet medlemstal på ca. 155.000, og organisationerne repræsenterer arbejdere i mange forskellige brancher, både inden for den formelle og den uformelle økonomi.

Projektet støtter blandt andet FNTs arbejde med at forbedre organisationens faglige uddannelsessystem, med at styrke forbundenes kapacitet til forhandling og dialog, samt bestræbelserne på at organisere arbejdere i den uformelle økonomi – løsarbejdere, gadesælgere og mindre selverhvervende, som ikke har en fast arbejdsgiver. Siden 2002 har næsten 87.000 arbejdere fra denne gruppe valgt at melde sig ind i FNT.

FNT har opnået gode muligheder for at påvirke landets nationale arbejdsmarkeds- og socialpolitik, og den udvikling støtter projektet. For eksempel er FNT repræsenteret i den nationale kommission for minimumsløn, ligesom organisationen har opnået indflydelse på de nationale politikker omkring handel og beskæftigelse, uddannelsessystemet, social sikkerhed og erhvervsmuligheder.

Endelig støtter projektet den decentraliseringsproces, som FNT er i gang med. Landsorganisationen har allerede formået at etablere lokalkontorer i ca. 60 kommuner, hvilket bringer organisationen tættere på medlemmerne, og gør det lettere for FNT at varetage medlemmernes interesser.

FNT har desuden igennem de senere år forbedret sine muligheder for at sætte præg på den lokale udvikling i Nicaragua. FNT-medlemmer er nu repræsenteret i mere end 87 kommunale udviklingskomiteer.

PROJEKTRÅDGIVERE

José Angel Bermúdez L.

AddToAny

Share/Save