Myanmar

Den billige arbejdskraft gør det attraktivt for udenlandske virksomheder at fremstille fx tekstiler og plastikvarer i landet. Foto: Ulandssekretariatet

I 2015 afholdt Myanmar sit første parlamentsvalg i mere end 25 år. Oppositionspartiet ”National League for Democracy” vandt valget, og demokratiforkæmperen Aung San Suu Kyi blev særlig statsrådgiver. Valget var en vigtig milepæl for genindførelse af demokrati efter mere end 50 års militærdiktatur. Dårlig regeringsførelse, årtier med væbnede konflikter samt isolation fra omverdenen har medført en rodfæstet, strukturel fattigdom. Desuden står Myanmar forsat overfor store udfordringer med at skabe fred og forsoning blandt landets etniske minoriteter og ikke mindst at adressere etniske udrensninger af rohingya-muslimer.

Økonomi

Myanmar er rigt på ressourcer, god landbrugsjord, forekomster af olie og store områder egnet til skovbrug. Myanmars økonomi er den hurtigst voksende i ASEAN, og der er brug for økonomisk fremgang og reformer, der kan fremme vækst i landområderne, udbygge sociale services der kan forbedre sundhed og uddannelse samt udbygge infrastruktur og skabe flere anstændige jobs. Udenlandske virksomheder og investorer holder godt øje med Myanmar, men den nuværende situation med fordrivelse af tusindvis af rohingya-muslimer kan sætte en bremse for den økonomiske vækst, eftersom udenlandske virksomheder og investorer måske vil overveje at placere deres investeringer i et land som er mindre kontroversielt. 

Myanmar er rigt på ressourcer, god landbrugsjord, forekomster af olie og store områder egnet til skovbrug. Foto: Carsten Snejbjerg

Arbejdsmarked

Fagforeninger var forbudt under militærstyret, og mange fagforeningsledere og aktivister måtte flygte i eksil. Først 2011 blev fagforeninger lovlige i Myanmar, og i dag er godt 200.000 arbejdere (ud af en arbejdsstyrke på ca. 34 millioner) medlemmer af en fagforening. Social dialog mellem arbejdsmarkedspartnere er stadig i en opstartsfase, hvor de er i gang med at tilegne sig erfaring med samarbejde. I praksis bliver arbejdstagerrettigheder ofte krænket, og arbejdstagere har lange arbejdsdage, lav løn og farligt arbejdsmiljø. Arbejdere risikerer at blive fyret, hvis de melder sig ind i en fagforening. I 2015 fik Myanmar en lov om minimumsløn – 3.600 kyats – cirka 20 kr om dagen. Arbejderne har ret til overtidsbetaling og en ugentlig fridag. Den billige arbejdskraft gør det attraktivt for udenlandske virksomheder at fremstille fx tekstiler og plastikvarer i landet. Fagforeninger er tilfredse med at have en minimumsløn, men oplever også at den begrænser lønstigninger, eftersom nogle myndigheder og arbejdsgivere tror, at lønstigninger er i strid med loven. Loven gælder kun arbejdstagere i den formelle sektor. Hovedparten af arbejdsstyrken er beskæftiget i den uformelle sektor, hvor der ikke er nogen juridisk beskyttelse.

Fagbevægelsen

Ulandssekretariatets samarbejdspartner i Myanmar er Confederation of Trade Unions Myanmar (CTUM). Samarbejdet sigter på at opbygge CTUM’s kapacitet til at forbedre lovgivning på arbejdsmarkedet ved indgå i social dialog med regering og arbejdsgivere på nationalt niveau samt forbedre arbejdsvilkår på virksomheder ved at indgå i forhandling med lokale arbejdsgivere.

 

AddToAny

Share/Save