Marokko kan lære af Sydafrikas erfaringer med social dialog

Af Gladis Johansson
4. oktober 2013
Marokko står over for store udfordringer med at fundere demokratiet og forbedre økonomien i kølvandet på det arabiske forår. Men meget kan lade sig gøre på kort tid, hvis arbejdsmarkedets parter indgår en social aftale, lyder budskabet til de marokkanske parter fra arbejdsmarkedsekspert Charles Nupen, der selv spillede en nøglerolle i Sydafrikas omstilling efter apartheid.

En konstruktiv, social dialog mellem parterne på arbejdsmarkedet kan synes lysår væk, når gensidig mistillid og konfrontation er nærmest rodfæstede traditioner.

Men dialog er helt nødvendig for at skabe ro på arbejdsmarkedet og dermed skabe grobund for udvikling og økonomisk vækst.  

Og man kan nå langt på relativt kort tid, hvis blot arbejdsmarkedets parter bliver enige om en social aftale.  

Det var budskabet til de marokkanske arbejdstagere, arbejdsgivere og ministerier fra Charles Nupen, arbejdsmarkedsekspert og leder af en to dages workshop om trepartsforhandlinger, social dialog og konfliktløsning, som Ulandssekretariatet og DI (Dansk Industri) for nylig holdt i Marokkos hovedstad Rabat.

Charles Nupen er tidligere ansat i FN’s arbejdsmarkedsorganisation ILO og i dag selvstændig konsulent. Og så har han ikke mindst en fortid som rådgiver i den sydafrikanske præsident Nelson Mandelas regering efter afskaffelsen af apartheid i 1994. Her spillede Charles Nupen en nøglerolle i grundlæggelsen af Sydafrikas nye demokrati og i særdeleshed etableringen af den sociale dialog på arbejdsmarkedet.

Netop den sociale dialog var med til at skabe den ro på arbejdsmarkedet, som var byggestenen til Sydafrikas nye demokrati og den økonomiske vækst, sagde Charles Nupen til de 45 deltagere i workshoppen. Og ifølge ham er der kun en vej frem:   

”Den eneste måde at skabe en dialog er overhovedet at komme i gang. At finde et lille fælles hjørne, hvor man kan nå til enighed og begynde ud fra,” sagde Charles Nupen.

 Men selv det kan være vanskeligt.

Marokko, social dialog, fagbevægelse
Foto: Henrik Als

Store udfordringer

De fem toneangivende hovedorganisationer i Marokko, der alle er Ulandssekretariatets samarbejdspartnere, deltog i workshoppen, hvor Danmarks ambassadør i Marokko Michael Lund Jeppesen holdt åbningstalen. Også landets største arbejdsgiverorganisation og repræsentanter for arbejdsministeriet og indenrigsministeriet deltog i begivenheden, der blevet dækket af to landsdækkende, marokkanske tv-stationer.

De fem hovedorganisationer repræsenterer fem forskellige grupperinger i det marokkanske samfund med hver deres politiske og religiøse ståsted. Det giver store udfordringer i arbejdet med at finde et fælles udgangspunkt. Men de sætter sig sammen og forsøger, og alene det er et fremskridt, siger Henrik Als, leder af Ulandssekretariatets afdeling for MENA – Mellemøsten og Nordafrika:

”Indtil for få år siden var de fem organisationer helt isolerede fra hinanden. Nu er de begyndt at tale sammen og indgår aftaler,” siger han.

 

Behov for dialogen

Og Marokko er faktisk nået længere end de fleste andre lande i regionen, når det gælder social dialog, mener Henrik Als. Tre af hovedorganisationerne – UMT, UNTM og UGTM – har allerede indgået en social aftale med arbejdsgiverorganisationen CGEM.  

Et råd med deltagelse af repræsentanter for arbejdsgivere, arbejdstagere og regering blev etableret allerede i 2011, og selv om det mest har fungeret som rådgivende organ, så har rådet planer om skabe en køreplan for, hvordan man kommer videre med den sociale dialog.

Og det har Marokko brug for, mener Henrik Als:

”Den sociale dialog er helt nødvendig for de nye demokratiske, arabiske samfund. Også for Marokko. Der skal ro på arbejdsmarkedet og aftaler mellem parterne, for at man kan løfte de sociale og faglige opgaver, landet står overfor.”

AddToAny

Share/Save