Manipuleret valg i Honduras

Af Jesper Nielsen, 3F
Jesper Nielsen var søndag den 29. november i hovedstaden Tegucigalpa, hvor han overværede det omdiskuterede valg, som han beskriver som både militariseret og manipuleret. Læs hans beretning om valget og den politiske krise her:

3F's delegation har været i Honduras op til og under valgene d. 29. november 2009 for at observere menneskeretssituationen og konkluderer, at der ikke er grund til at ændre opfattelse af styret i Tegucigalpa på baggrund af valget. Regimet blev til ved et statskup, og i perioden op til valget er undertrykkelsen blevet skærpet. 

Delegationen opfordrer 3F til at fastholde sit krav til den danske regering og EU om ikke at anerkende valget og det styre, der indsættes på baggrund af valget. 

3F og andre organisationer bør fortsætte solidaritetsarbejdet med Modstandsfronten, menneskeretsorganisationer, fagbevægelsen og andre folkelige bevægelser i Honduras for at fremme en demokratisk udvikling. 

Delegationen bestod af: Lennard B. Nielsen, 3F Næstved afdeling, Ivan Hersland, Havnearbejdernes Landsklub, Jørgen Hovgaard, regionalkoordinator for 3f's Latinamerikaprogram, Luisa Lange, projektansvarlig på 3F's regionalkontor, Jesper nielsen, international rådgiver, 3F Solidaritet og udviklingsbistand.

Delegationen har draget flg. konklusioner på baggrund af observationerne: 

1)   Valget fandt sted under militær undertrykkelse, psykisk terror og heksejagt

 • I dagene op til og under valget blev der foretaget en stribe ransagninger mod steder, institutioner, organisationer og personer med tilknytning til Den Nationale Modstandsfront mod Statskuppet i Honduras. Bl.a. den fremtrædende koordinator Juan Barahona, der også er generalsekretær for fagforbundet FUTH.

 • Selvom ransagningskendelserne handlede om at søge efter våben og andet der kunne udgøre en trussel mod befolkningens sikkerhed, beslaglagde politi og militær især Modstandsfrontens personlister, dokumenter, plakater mv.

 • Ifølge Honduransk lov skal en offentlig anklager være med fra begyndelsen af ransagningen, men det var ikke tilfældet i de ransagnings-sager vi fik kendskab til.

 • Under en militær aktion mod bondebevægelsen Red Comal i Siguatepeque blev en enlig ubevæbnet vagt udsat for forhør, lagt i håndjern og sparket. Dørene i Comals uddannelsescenter blev sparket ind. Tropperne tog også kontanter og checks med sig.  Stormede også hovedkvarteret for Comal organisationen. Her tog de også materialer med sig incl. tre computere med navnelister på alle der har deltaget i aktiviteter på centeret.

 • En politipatrulje mødte en familie på landevejen, og mente at kunne genkende faderen som medlem af Modstandsfronten. De tog parret med på ladvognen, mens tre børn blev efterladt i vejkanten.  Familiens ældste søn var netop død og de var på vej til det hospital hvor han lå. Manden fik uprovokeret flere slag men på grund af menneskeretsgruppen COFADEHs indgriben blev han løsladt igen.

 • Rafael Ulises hus blev angrebet af væbnede styrker to uger før valget. Det blev gennemhullet af automatvåben og en granatkaster. Kun en tilfældighed gjorde, at ingen blev dræbt.

2)   Der blev anvendt trusler og forsøg på tvang for at få folk til at stemme

 • Kongresmedlem Valentín Suarez meddelte i TV, at han har en liste over alle lederne af Modstandsfrontens, som han overgiver til politiet hvis der bliver problemer på valgdagen

 • Arbejdsgivere har truet ansatte med afskedigelser, hvis de ikke havde stemme-blæk på fingeren mandag d. 30.

 • Politiet og militæret påstår at have fundet våben ved et par ransagninger. De er formentlig anbragt, men de har erklæret at det er "beviser" på at Den Nationale Modstandsfront forbereder væbnet kamp mod demokratiet og folket.

3)   Den lave valgdeltagelse viser, at store dele af befolkningen følger modstandsfrontens opfordring til at boykotte valget

 • Iflg. Modstandsfronten mod kuppet stemte ikke mere end 35 % af de stemmeberettigede, i nogle regioner helt ned til 20 %, skønt kupmagerne erklærer valget for en sejr for demokratiet med massiv deltagelse.

 • Delegationen observerede få mennesker ved stemmestederne.

 • De omfattende militære bevægelser og aktioner før og under valget gjorde folk, delegationen talte med, utrygge ved at forlade deres hjem.

 • Mange fulgte åbenbart frontens råd om at blive hjemme og afstå fra at stemme

4)   Menneskerettighederne krænkes dagligt af myndighederne og ytringsfriheden er alvorligt indskrænket

 • Optakten til valget har været præget af militære operationer og forfølgelse.

 • Ingen TV-kanaler har dækket begivenhederne objektivt, der har været anvendt en massiv og usmagelig kampagne for at få folk til stemmeurnerne.

 • Medierne fremstillede det som en kamp mod udenlandsk indblanding. Den udenlandske indblanding er blevet personificeret: Hugo Chavez.

 • Den eneste TV kanal som er i opposition til statskuppet er blevet lukket af regimet.

5)   Valget er ikke foregået under normale forhold

 • Natten før valget blev fagforeningen Stibys' lokaler i hovedstaden omringet af en væbnet styrke (politi/militær) på mindst 50 og der blev afgivet skud - fagforeningskontoret blev holdt under skarp observation i løbet af valgdagen

 • En række grove overgreb blev anmeldt til COFADEH på valgdagen

 • Under en demonstration i San Pedro Sula blev menneskeretsobservatører og to udenlandske journalister slået og arresteret.

6)   Statens institutioner fungerede som centraliseret under én militær kommando

 • Micheletti afstod fra udøvelse af magten fra 25. til d. 2. december - men det har ikke haft indflydelse på regimets funktion - Micheletti virker som en marionet for en junta af militær og business-elite, som kontrollerer næsten alle medier

 • Trafikpoliti, kriminalpoliti og hær opererer som samlede patruljer - uden separat ledelse

 • Ingen dommere eller offentlige anklagere kunne træffes på valgdagen - ingen kunne tage imod habeas corpus krav - altså princippet om at de skal gøres bekendt med hvad de er anklaget for, have ret til en advokat og stilles for en domstol indenfor en frist

7)   Valgene fortjener ikke international anerkendelse

 • Modstandsfronten fastholder opfordringen til ikke at anerkende valgene og den valgte regering, COFADEH vil rejse sag om valgsvindel og overtrædelse af valgloven.

 • Militæret opholdt sig nogle steder på selve valgstedet, hvilket er forbudt ifølge COFADEH.

 • Efter vores skøn var betingelserne for gennemførelse af et demokratisk valg ikke tilstede i Honduras.

 

AddToAny

Share/Save