Ligestilling skaber vækst

Af Ulandssekretariatet
Kvindedagen den 8. marts fokuserer i år på kvinders arbejde. Med god grund – for ligestilling rummer et enormt økonomisk potentiale.

På kvindernes internationale kampdag den 8. marts vil forsamlingshusene være fyldt med foredrag, gøgl og debat, mens medierne vil spørge et utal af (kvindelige) eksperter om denne dag virkelig stadig er relevant. Det kan forekomme som en rituel dans omkring ”ligestillingssagen”, som det hed i gamle dage, men FN  (UN Women) kaster i år et særdeles relevant lys på kvindernes situation på arbejdsmarkedet.

Det sker under titlen Women in the Changing World of Work: Planet 50-50 by 2030 – på dansk det lidt langhårede “Kvinder i en foranderlig verden af arbejde”. Det er en reference til FN’s verdensmål nummer 5, som omhandler ligestilling mellem kønnene, der helst skal opnås i 2030.

Der er mindst to gode grunde til, at dette fokus er relevant for fagbevægelsen – især i udviklingslandene. Den første er den indlysende, at der gælder lige menneskerettigheder for alle. Den anden grund har med økonomisk-sociale forhold og arbejdsmarkedet at gøre.

Det er nemlig kun halvdelen af kvinderne, som er på arbejdsmarkedet, mens det gælder for mindst tre fjerdedele af mændene. Overalt i verden befolker kvinderne den uformelle økonomi, imens de tager sig af det huslige og det omsorgsarbejde, som foregår i hjemmene. Kvinder og piger rører i kødgryderne, passer de mindre børn, plejer de gamle, tager sig af husdyr og afgrøder – og heraf følger, at de har færre muligheder i skoler og uddannelser, sport, samfundsliv og som ledere og beslutningstagere.

Igen: det er en åbenlys uretfærdighed, at halvdelen af planetens indbyggere har ringere muligheder end deres mandlige artsfæller. Men det forhindrer også udviklingen af samfundene på kloden. Havde kvinderne de samme muligheder som mændene, ville et enormt potentiale for udvikling, vækst og beskæftigelse kunne forløses.

På den måde er det ret dumt af mændene at holde kvinderne tilbage, for mulighederne for at alle kunne få større velfærd forskertses. Konsulentfirmaet McKinsey har for FN beregnet, at hvis kvinderne forløste deres potentiale i samme hast som de lande, hvor ligestillingen går hurtigst, ville verden øge den samlede indkomst med over 84 billiarder kroner i 2025. Hvis man gik ud fra det fulde potentiale – at kvinder arbejdede på samme vilkår som mænd – ville beløbet være 197 billiarder kroner. Især udviklingslandene ville formentlig have fordel af dette scenario.

Ligestilling er altså ikke kun et moralsk, men i høj grad en økonomisk spørgsmål for verdens arbejdende kvinder og mænd.

AddToAny

Share/Save