Ligestilling er også kamp for Anstændigt Arbejde

Af Ulandssekretariatet
Med vold kan der aldrig blive Anstændigt Arbejde. Fagbevægelsen verden over arbejder for ligestilling og mod kønsbaseret vold.

Kvinderettigheder og ligestilling er ikke kun et spørgsmål om universelle værdier. Altså at det per definition er rigtigt og ønskeligt med lige forhold, respekt for kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder, set ud fra et menneskerettighedssynspunkt. Det er rigtigt og ønskeligt, og når vi bevæger os ind på arbejdsmarkedet – især i udviklingslandene – er kampen om ligestilling meget håndgribelig.

Tunesien vedtog i juli sidste år en lov om kvinders rettigheder. Eller rettere loven om vold mod kvinder. Det er interessant, at den benytter udtrykket ”vold” – et stærkt ord i forhold til det normalt anvendte og pæne, politiske korrekte ”ligestilling”, men det rummer naturligvis en signalværdi: at chikane, vold, overgreb og uretfærdighed ikke er acceptabelt under nogen omstændigheder. For Tunesiens vedkommende handler loven også om forbud mod ”økonomisk vold”. Altså mod vold, sexchikane og diskrimination på arbejdet.

”Kvindesagen” – som man sagde i gamle dage – er også fagbevægelsens sag. For eksempel er #MeToo-bevægelsen, som blomstrede op sidste år, ikke kun kvinders individuelle beretninger om slibrige mænds overgreb. Det er beretninger fra Hollywood-skuespillere, stuepiger, tekstilarbejdere, læger, migrantarbejdere – kvinder fra alle dele af arbejdslivet – som fortæller os, at manglende ligestilling, overgreb og chikane i høj grad vedrører anstændige arbejdsforhold på arbejdspladsen.

For eksempel oplever 60 procent af de kvindelige tekstilarbejdere i Bangladesh vold og trusler om vold på arbejdet. Og 70 procent af alle kvinder i Bangladesh oplever vold i hjemmet.

Vold mod kvinder på arbejdet er verden over faktisk underrapporteret – og ødelæggende. For den enkelte kvinde, for liv, familier, husholdninger. Vold ødelægger lønmodtagere og forretningslivet og skader økonomien.

Derfor er udryddelse af kønsbaseret vold i arbejdslivet en fagforeningssag. Med vold kan der aldrig blive Anstændigt Arbejde.

 

AddToAny

Share/Save