Leg på skoleskemaet

Af Søren Bjerregaard, freelance journalist
14. februar 2018
Børnehaveklassebørn får ikke meget ud af at boge den. Derfor støtter danske pædagoger Leg gennem Læring i Tanzania.
I oktober afholdt BUPL sammen med TTU en pilotworkshop for lærere i Dodoma-regionen i det centrale Tanzania med temaet læring gennem leg. Foto: Søren Bjerregaard.

Klokken er otte og børnehaveklassebørnene på Araa folkeskole i Tanzania myldrer ind i klasselokalet sammen med de første solstråler, der når over trætoppene udenfor. Hverken støvet eller manglen på møbler ødelægger humøret. Dagen starter med morgensang - to versioner af alfabetsangen.

”Ni wakati wa mchezo,” (tid til leg) lyder det pludseligt fra Christina Remi Matata på syngende swahili, og det okkerrøde lokale tømmes endnu hurtigere, end det blev fyldt.

Christina Remi Matata er børnehaveklasselærer, og hun griner mens børnene løber ud på sportspladsen udenfor. De hvirvler hvidt støv op, men jorden har akkurat samme rødlige farve som klasselokalets mure.

”De er i en alder, hvor de meget hellere vil lege end at sidde stille og høre på mig. Derfor har det været fantastisk for mig at finde ud af, hvordan børn lærer igennem leg,” fortæller Christiana Remi Matata, mens hun går over til sportspladsen, hvor børnene allerede spæner rundt med de biler, de har lavet sammen med en gruppe elever fra femte klasse.

På skift vælger børnene en leg med bilerne – ret beset er det plastiklåg spændt på træpinde, men på sportspladsen dominerer især Toyota og Mercedes. Legene heder ”tæl overhalinger”, ”kør rundt om drengene” og ”synkronræs”. Christina Remi Matata er stolt over, at børnene selv opfinder lege, men bevarer kontrollen med med ordene anza (start) og wacha (stop).

Kort efter overlader hun dog styringen til en seksårig dreng, som hurtigt beordrer en leg, der i en dansk skolegård ville hedde kongens efterfølger.

Genbrugsmaterialer

Med omkring 100 elever, opdeler Christina klassen i mindre grupper, når de skal i gang med noget nyt.  I dag skal femårige Aisha Hamsa sammen med seks klassekammerater forberede et dukkespil for resten af klassen.

”Dukkens krop er en flaske, tøjet er kitenge (mønstrede tanzaniske stofstykker), håret er fra en kasseret paryk. Det er ting, som vi elever tager med hjemmefra,” forklarer Aisha før forhandlingerne om dukkespillets handling tager fart.

De vælger selv rollerne, og under generalprøven bekendtgør Aishas teenagedukke til de lidt større dukker, at hun vil på politiskolen, når hun bliver voksen.

Efter den indledende instruktion har Christina set med fra sidelinjen:

”Børnene bliver engagerede, når leg og undervisning flyder sammen. Det bliver også udfordret på en ny måde, fordi de selv tilrettelægger legen. Min rolle er at give dem de bedste rammer for at bruge deres kreativitet, og så er det faktisk op til dem at finde på. De tager jo ansvar, mens de leger,” siger Christina.

Aisha, der begyndte i skole for et halvt år siden, er også begejstret over, at spil og leg nu fylder meget mere i undervisningen.

”I starten var det bedste ved at gå i skole, når vi fik grød til frokost. Men nu lærer vi en masse nye lege, og det er endnu bedre,” slår hun fast.

Plastiklåg spændt på træpinde fungerer udmærket som biler i børnenes leg. Bilerne har de selv lavet sammen med en gruppe elever fra femte klasse. Foto: Søren Bjerregaard.

Fagforeningen står bag

Aisha og klassekammeraterne på Araa folkeskole er ikke de eneste, der nu leger meget mere i børnehaveklassen. I oktober afholdt BUPL sammen med TTU (Tanzanias lærerforbund) en pilotworkshop for lærere i Dodoma-regionen i det centrale Tanzania. Temaet var læring gennem leg, og det gjorde indtryk på børnehaveklasselærere, der også fik en bog i hånden, som de bruger i den daglige undervisning.

Stephen Baharia, der er lærer på en anden skole i Dodoma-regionen deltog også i workshoppen. Siden har han bl.a. arbejdet med vendespil i sin undervisning:

”Eleverne lærer ikke at løse problemer ved at lytte til mig. Men når de selv sidder med et vendespil, hvor de skal få kortene til at passe, tænker de kreativt og bruger deres fantasi. Jeg har arbejdet med spil i undervisningen siden workshoppen i oktober, og det er helt sikkert noget, jeg vil blive ved med,” fortæller han.

De to børnehaveklasselærere er enige om, at det er på høje tid, at leg og spil bliver en del af undervisningen i de yngste klasser.

”De nuværende læreplaner fokuserer udelukkende på udenadslære og boglige færdigheder. Det virker slet ikke for de mindste, og derfor er det stærkt, at TTU (lærerforeningen) presser på for, at der bliver lagt langt mere vægt på det fysiske og det kreative i de små klasser,” siger Stephen Baharia.

Vejen til at få mere leg ind i de yngste klasser er regeringens undervisningspolitik. Derfor samarbejder TTU med Tanzanias åbne Universitet (Open University of Tanzania) om, at leg i første omgang skal skrives ind i læreplanerne og herefter i det nationale curriculum. Universitet er regeringens officielle samarbejdspartner om udvikling af folkeskolerne, så der er grund til optimisme.

Læring gennem leg-projektet består ikke kun af kurser for førskole-lærerne. Workshoppene er med til at sætte lys på førskole-lærernes vilkår og danner grundlag for at lobbye for bedre vilkår for både lærerne og hele førskole-området. Desuden organiserer TTU lærere via workshoppene. 

Se børnene i Tanzania lege og lære her

 

AddToAny

Share/Save