Latinamerika

Mange års økonomisk vækst i Latinamerika har løftet 60 mio. mennesker ud af fattigdom og øget middelklassen betragteligt. Ikke desto mindre er økonomien er præget af ekstrem ulighed i Mellemamerika, hvor fattigdommen i bl.a. Guatemala og Honduras har været stigende på trods af økonomisk vækst på 4 – 6 % årligt.
Latinamerika

Den uformelle økonomi udgør en stor del af økonomien i landene. Gadesælgere, løsarbejdere og husarbejdere arbejder uden adgang til en fast indkomst, sygesikring, pensionsopsparing og uden kontrakter.

Der er brug for at styrke fagforeningernes og civilsamfundets stemme i den sociale dialog for at sikre en nødvendig social og økonomisk udvikling på kontinentet.

Ikke desto mindre står landene over for svære udfordringer: Latinamerika er den region i verden, hvor der er størst social og økonomisk ulighed. For den fattige del af befolkningen slår de seneste års prisstigninger på olie og basisfødevarer hårdt, og der er graverende mangel på stabile jobs til en anstændig løn i den formelle økonomi.

Langt de fleste finder arbejde i den uformelle økonomi, underbeskæftigelse er udbredt, og mange tjener ikke nok til at kunne dække de mest basale behov. Det gælder også størstedelen af de store ungdomsårgange. Selvom arbejdsløsheden er faldende, er den blandt unge tre gange højere end gennemsnittet.

I 2017 har demokratiets tilstand i Latinamerika gået fra dårligt til værre. De to toneangivende lande Venezuela og Brasilien har oplevet henholdsvis store folkelige protester og tiltagende undertrykkelse af oppositionen (Venezuela), og afsættelsen af landets præsident på baggrund af korruptionsanklager (Brasilien).

De lande, hvor Ulandssekretariatet arbejder, har også været præget af svindel, korruption, magtfuldkommenhed og efterfølgende folkelig mobilisering, hvor fagbevægelsen har spillet en central rolle.

I Honduras var præsident- og parlamentsvalget i november 2017 udsat for, hvad oppositionen og civilsamfundet beskriver som valgsvindel, hvilket også bakkes op uafhængige valgobservatører. Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) beskrev valgresultatet som en ”som matematisk usandsynlighed”, efter at stemmeoptællingen blev standset på grund af tekniske problemer da 60 procent af stemmerne var optalt, og oppositionen førte komfortabelt. To uger efter valghandlingen blev højrefløjspræsidenten udråbt som vinder, hvilket resulterede i massive folkelige protester, hvor 31 demonstranter blev dræbt af politi og militær. Ulandssekretariatets partner, CUTH, var sammen med store dele af civilsamfundet blandt dem, der gik forrest i protesterne mod valgsvindlen. 

Guatemala har også været ramt af omfattende protester mod regeringens korruption og magtmisbrug. Landets præsident, Jimmy Morales, anklages for, imod valgloven, at have modtaget donationer for over 800.000 dollars til sin valgkampagne samt omfattende svindel med offentlige midler. Begge sager undersøges af FN’s Internationale Kommission mod Straffrihed i Guatemala. Også i Guatemala var Ulandssekretariatets partnere blandt de organisationer som protesterede mod den politiske elites magtmisbrug og korruption.

I Mellemamerika er demokratierne stadig svage, ligesom institutionerne, og menneskerettigheds-situationen foruroligende. Forkæmpere for menneskerettigheder, herunder fagforeningsfolk, er stadig forfulgte og trues på liv og førlighed, og organisering af fagforeninger i en lang række sektorer mødes stadig med modstand og undertrykkelse fra arbejdsgivere.

Nicaragua har oplevet gadeprotester med flere hundrede dræbte i foråret 2018. Protesterne blev udløst af sandinisternes lovforslag om nedskæringer i pensioner og social sikring. Forslagene er trukket tilbage, men oppositionen kræver præsident Daniel Ortegas afgang (samt vicepræsidenten Rosario Murillo, der er gift med Ortega). Ved valget i 2011 blev præsident Daniel Ortega genvalgt trods massiv international kritik af den stigende begrænsning af det demokratiske rum i landet. Ulandssekretariatets daværende partner FNT lagde ikke skjul på sin tætte relation til den sandinistiske regering, og efterfølgende blev den samlede støtte til FNT reduceret, og samarbejdet fokuseret om overenskomstforhandlinger i den private sektor i fiskeri og landbrug samt formalisering af den uformelle økonomi. I de følgende år blev støtten yderligere reduceret, indtil Ulandssekretariatet i januar 2016 trak sig helt ud af Nicaragua, bl.a. fordi FNT nu åbenlyst opererede som en lydorganisation for den sandinistiske regering.

Bolivia blev også ramt store folkelige protester, efter at regeringen fremsatte en række lovforslag, der blandt andet ville indskrænke mulighederne for faglig organisering i den offentlige sektor. Her gik fagbevægelsen på gaden for at protestere mod lovforslagene, hvilket resulterede i, at loven blev omstødt.

I Colombia har implementeringen af fredsaftalen mødt en del tilbageskridt, da Colombias regering ikke har kunnet garantere tidligere FARC-kombattanters sikkerhed. 39 mennesker er blevet dræbt efter, at de har nedlagt våbnene. Derudover udnyttes det magttomrum, som FARC har efterladt i mange landområder, af narkobaroner og store landejere som fordriver småbønder og oprindelige folk for at udvide deres forretninger. 52 repræsentanter for civilsamfundet er rapporteret dræbt af FN’s sandhedskommission. Finansieringen af de sociale investeringer, der skal løfte de områder og befolkningsgrupper, der har været berørt af konflikten, mangler, hvilket også er tilfældet for de integrationsprojekter, der skal forberede de 14.000 tidligere FARC-kombattanter til et normalt og produktivt liv. I juni 2018 blev højrefløjens kandidat, Iván Duque, valgt til præsident, blandt andet på løfter om at revidere FARC-aftalen, og det er usikkert, hvad det betyder for Colombia på længere sigt.

Ulandssekretariatets strategiske prioriteter for partnerlandene i Latinamerika fokuserer primært på at sikre menneskerettigheder i relation til arbejdsmarkedet og at etablere social dialog på arbejdsmarkedet.

Ulandssekretariatet har projekter i følgende lande:

Bolivia

Colombia
 

Læs mere om de konkrete projekter i regionen

Læs aktuelle artikler bragt på Ulandssekretariatets hjemmeside.

 

Kontakt medarbejdere, som arbejder med programmer i Latinamerika.

Kontakt personalet på de regionale kontorer i Bolivia eller Guatemala.

 

AddToAny

Share/Save