Fagbevægelsen i udviklingslandene

Latinamerika

Latinamerika er den region i verden, hvor den sociale og økonomiske ulighed er størst. Der er brug for at styrke fagforeningernes og civilsamfundets stemme i den sociale dialog for at sikre en nødvendig social og økonomisk udvikling på kontinentet.
Latinamerika

Der er bedre tider på vej for kontinentet, hvis man skal tro ILO’s seneste rapport om udviklingen på arbejdsmarkedet i Latinamerika. Landene har haft pæn økonomisk vækst, øget produktivitet og har formået at øge beskæftigelsen. Alt sammen skridt på vejen til at bekæmpe fattigdom og sikre anstændigt arbejde til alle.

De internationale donorer, såsom ILO, EU, Verdensbanken og nationalstater som Danmark, fremhæver alle, at den private sektor og udvikling af erhvervslivet er afgørende for en positiv udvikling i regionen.

Ikke desto mindre står landene over for svære udfordringer: Latinamerika er den region i verden, hvor der er størst social og økonomisk ulighed. For den fattige del af befolkningen slår de seneste års prisstigninger på olie og basisfødevarer hårdt, og der er graverende mangel på stabile jobs til en anstændig løn i den formelle økonomi.

Langt de fleste finder arbejde i den uformelle økonomi, underbeskæftigelse er udbredt, og mange tjener ikke nok til at kunne dække de mest basale behov. Det gælder også størstedelen af de store ungdomsårgange. Selvom arbejdsløsheden er faldende, er den blandt unge tre gange højere end gennemsnittet.

Ulandssekretariatets fem partnerlande i Latinamerika står alle med store udfordringer i forhold til bekæmpelse af fattigdom, social udstødning og sikring af rettigheder. I Guatemala og Honduras er et centralt politisk tema at øge den ’demokratiske sikkerhed’. De værste trusler er den organiserede narkokriminalitet, vold og straffrihed, den internationale økonomiske krise, truslerne mod fødevaresikkerheden og klimaforandringerne.

Guatemala og Honduras kan ikke selv få hold på udfordringerne. De to landes situation er betinget af de større regionale spillere. For eksempel er Mellemamerika blevet transitområde for narkotrafikken fra syd til nord, og USA er fortsat et vigtigt marked for den mellemamerikanske eksport.

I Nicaragua og Bolivia er der politisk medvind i forhold til fagbevægelsernes politiske stemme. Men fagforeningerne kæmper med at udvikle deres kapacitet til at kunne fungere optimalt i det nye gunstige, politiske miljø, som før var præget af konflikt.

Ulandssekretariatets strategiske prioriteter for partnerlandene i Latinamerika fokuserer primært på at opnå målet om at sikre menneskerettigheder i relation til arbejdsmarkedet og at etablere solide traditioner for social dialog på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelse med rettigheder for alle, også kaldet anstændigt arbejde, er nødvendig for at reducere de høje fattigdomstal i partnerlandene. Det er også et vigtigt skridt i forhold til at vende den ulige fordeling af ressourcer og undertrykkelsen af de grundlæggende rettigheder samt til at styrke civilsamfundets stemme.

Samtlige partnerlande i Latinamerika har svage demokratiske institutioner, som har svært ved at gennemføre lovgivning. Derfor har fagforeningerne en vigtig rolle i at styrke demokratiet og skabe social dialog mellem arbejderne, regeringerne og arbejdsgiverne.

Ulandssekretariatet har projekter i følgende lande:

Guatemala

Honduras

Bolivia

Nicaragua

Colombia
 

Læs mere om de konkrete projekter i regionen

Læs aktuelle artikler bragt på Ulandssekretariatets hjemmeside.

 

Kontakt medarbejdere, som arbejder med programmer i Latinamerika.

Kontakt personalet på det regionale kontor i Honduras 

 

AddToAny

Share/Save