Landvinding for social dialog i Filippinerne

Af Lene Frøslev
21. januar 2013
Som den første offentlige institution har sundhedssektoren i Filippinerne vedtaget minimumsstandarder for de ansattes arbejdsmiljø. Vedtagelsen er resultatet af et dansk projekt, og håbet er, at det danner skole.

Bedre arbejdsmiljø og mere sikre arbejdspladser. Det er målet for det projekt om social dialog og styrkelse af den faglige organisering, som Ulandssekretariatet er drivkraft for i Filippinerne. I et miljø med grundlæggende mistillid mellem ansatte, arbejdsgivere og lokale myndigheder er det et markant gennembrud, at det filippinske sundhedsministerium nu har udarbejdet minimumstandarder for arbejdsmiljø i sundhedssektoren.

“Det betyder, at der nu er struktur på den måde, man arbejder med arbejdsmiljø på i sundhedssektoren. Medarbejderne har indflydelse og bliver inddraget, og de sidder med i alle sikkerhedsudvalg,” forklarer Ulandssekretariatets internationale konsulent i Asien Jens Aarup.

Han betegner det som banebrydende, at det nu er besluttet at etablere arbejdsmiljøstandarder for hele sundhedssektoren.

“Det er den første offentlige institution, der indfører standarder og inddrager medarbejderne,” siger Jens Aarup.

social dialog fagbevægelse Filippinerne
For første gang får de ansatte i den filippinske sundhedssektor indflydelse på deres arbejdsmiljø. Arkivfoto: Ulandssekretariatet

Tredje fase

Social dialog-projektet i Filippinernes offentlige sektor begyndte i 2003, og man er nu i gang med tredje fase. Det overordnede formål er at bidrage til at bekæmpe fattigdom. Gennem social dialog mellem offentlige arbejdsgivere og ansatte fokuserer projektet på at forbedre arbejdsmiljø og arbejdsvilkår, og på den måde vil man skabe bedre rammer for at levere basale ydelser inden for uddannelses- og sundhedsområdet. Ydelser, der spiller en central rolle i fattigdomsbekæmpelse.

Et andet overordnet mål i projektet er at fremme god regeringsførelse ved at styrke fagforeningerne, så de kan stille myndighederne til ansvar for, hvordan de anvender offentlige midler.

Dialog-projektet er skabt i en alliance mellem offentlige arbejdsgivere og fagforeninger i henholdsvis Filippinerne og Danmark. Projektet bliver suppleret af Ulandssekretariatets landeprogram i Filippinerne.

 

16 pilotprojekter

Der er udpeget 16 pilotprojekter i sundhedsvæsenet og i uddannelsessystemet, og den direkte målgruppe er ledelse og medarbejdere, lokale kommuner og repræsentanter for blandt andre fagforeninger og ministerier. Flere end 4.000 personer er direkte eller indirekte involveret i projektet.

Vicedepartementschef i sundhedsministeriet Paulyn Rosell-Ubial betegner det som en “milepæl i sundhedssektorens historie”, at der nu er indført standarder for arbejdsmiljøet. Og det er alene sket som følge af det danske social dialog-projekt, understreger hun.

 

Mistro mellem parterne

I løbet af processen er der kommet gang i den sociale dialog i pilotområderne. Udgangspunktet var den udfordring, at lokale myndigheder og arbejdsgivere havde et meget mistroisk forhold til de ansatte.

Nu er kommunale embedsmænd blevet trænet i dialog med de ansatte, der er i en række områder nedsat lokale arbejdsmiljøråd, og der er indgået en række konkrete aftaler om at forbedre arbejdsmiljøet. Det gælder lige fra bedre ventilation til indførelse af bonusordninger.

Konkret er der skabt tillid mellem arbejdsgivere og fagforeninger – og forståelse for sammenhængen mellem social dialog og samarbejde på den ene side og offentlige ydelser på den anden.

Med etableringen af de nye retningslinjer for arbejdsmiljøet i sundhedsvæsenet er man kommet nærmere målet om nationale retningslinjer i hele den offentlige sektor.

“Dette er et vigtigt skridt på vejen. Det kan danne skole,” siger Jens Aarup.

 


Ulandssekretariatet, Kommunernes Landsforening, Dansk Sygeplejeråd, FTF og Danske Regioner udfører social dialog-projektet i samarbejde med en række uddannelses- og sundhedsorganisationer samt fagbevægelsen Public Services Labor Independent Confederation, PSLINK

AddToAny

Share/Save