Lærerne og børnene har en fælles sag

Af Ulandssekretariatet
Faglighed og fagforeningsarbejde går hånd i hånd blandt Kenyas lærere.

I Kenya har førskolelærerne opnået bemærkelsesværdige resultater takket være lærerforbundet KNUT’s indsats. Ikke alene har 20.000 lærere, der underviser 3-6 årige børn, meldt sig ind i KNUT. Førskole-undervisningen er også blevet sat på dagsordenen. KNUT arbejder nu både med organisering samt den professionelle side af sagen, således at der nu målrettet bliver satset på førskole-undervisning og læringsmetoder flere steder.

Hidtil har der ikke været den store interesse for førskole-området fra officielt hold, og det betyder, at lønnen for førskolelærerne er en tredjedel af andre lærergruppers. Desuden har førskolelærernes arbejde ikke været rigtig anerkendt. Målet for KNUT er at organisere flere og professionalisere undervisningen yderligere – og i sidste ende at få indført et egentlig curriculum for førskolen i hele Kenya.

BUPL og Ulandssekretariatet har støttet KNUT i dette arbejde – blandt andet gennem læring-gennem-leg workshops og fagforeningstræning. Ideen er – som beskrevet ovenfor – at organisere lærerne samtidig med at man hæver det professionelle niveau og status for lærerne.

Eksemplet fra Kenya viser, at fokus på (og med tiden investeringer i) den offentlige sektor er vigtigt. Og det understreger fagbevægelsens rolle. Det er i sig selv meningsløst at opbevare 3-6 årige børn uden kvalificeret undervisning og pasning. Og det er lige så meningsløst at have et offentligt proletariat, uden tilstrækkelige kvalifikationer, til at tage sig børnene. Hvem andre end fagbevægelsen kan med vægt organisere førskolelærerne, tale deres sag og arbejde for bedre kvalifikationer og faglige standarder i uddannelsessystemet? Og hvem andre end børnene – kommende generationer i Kenya, som skal udvikle landet – kommer til at nyde godt af en bedre start på skolelivet?

AddToAny

Share/Save