Kvindelov bruges til at forfølge fagligt aktive kvinder

Af Sanne Møller Jensen
29. januar 2014
En særlig lov, der skal bekæmpe kvindehad og kvindemord i Guatemala, bruges nu i stedet som våben mod fagligt aktive ansatte i sundhedssektoren. Indtil videre er 30 faglige ledere anklaget efter loven mod kvindemord i et af verdens mest voldelige lande.

Guatemalas særlige lovgivning mod kvindehad og kvindemord, kaldet feminicidio, bliver nu misbrugt til at forfølge fagforeningsaktivister og hindre fagligt aktive i at udøve deres ret til at organisere sig.

30 fagforeningsledere i Guatemalas sundhedssektor er således blevet fængslet eller anklaget for at have forårsaget dødsfald. Alle sammen med henvisning til loven mod kvindemord, selv om disse dødsfald er forårsaget af manglen på medicin, medicinsk udstyr og dårlige forhold på klinikker og hospitalsafdelinger. Aspekter, som oftest er uden for kontrol af det medicinske personale og den fagligt organiserede sygepleje.

Det fortæller Oscar Rodriquez, regional koordinator i Mellemamerika for PSI, den globale organisation for offentligt ansatte og Ulandssekretariatets samarbejdspartner. Han mener, at loven imod kvindemord misbruges i et skrupelløst forsøg på at underminere og stille det fagligt organiserede sundhedspersonale i et dårligt lys ved på den måde at fængsle dem og anklage dem for dårlig praksis.

Den særlige lov skulle beskytte Guatemalas kvinder, men udgør i stedet yderligere en fare for fagligt aktive ansatte i sundhedssektoren som disse sygeplejersker i Guatemalas højland. Arkivfoto: Carsten Flint Hunneche

Et af de farligste lande

Guatemala bliver ofte anset for at være et foregangsland med sin særlige lovgivning imod vold og mord på kvinder. Lovgivningen har imidlertid hverken mindsket den udbredte straffrihed i landet eller antallet af kvindemord, som alene i 2013 talte mindst 600. Tværtimod anser det guatemalanske sundhedsforbund fængslingerne og misbrugen af lovgivningen som et direkte angreb på de faglige rettigheder.

Guatemala er et af verdens farligste lande at være fagligt aktiv i. Antallet af drab, voldstilfælde, kidnapninger og trusler mod fagforeningsfolk er fortsat stigende.

“De mekanismer, der bruges, afspejler forsøg på politisk destabilisering, chikane og neutralisering af fagforeningsledere. Det forhindrer os i at udøve vores faglige rettigheder,” siger organisationssekretær i det guatemalanske sundhedsforbund, Dora Regina Ruano Saldaña til Ulandssekretariatet.

Hun er selv blevet udsat for personlig forfølgelse. 

 

Brug for fortsat internationalt pres

Både det guatemalanske sundhedsforbund og PSI påberåber sig international opmærksomhed omkring misbrugen af lovgivningen imod kvindemord. Lovgivningen, som blev vedtaget med et helt andet formål, anvendes nu i flæng som et juridisk værktøj til at chikanere arbejdere og fagforeningsledere i sundhedssektoren, lyder kritikken.

“Vi har derfor skrevet gentagne gange til præsidenten og ministrene for arbejde og sundhed om at undersøge og gøre noget ved den ekstreme fortolkning af loven i sager med dødsfald blandt patienter,” siger Oscar Rodriguez fra PSI.

Også det guatemalanske sundhedsforbund og det sociale netværk af civile organisationer FNL (Frente Nacional de Lucha) er gået i dialog med flere ministerier og den guatemalanske instans for menneskerettigheder for at gøre opmærksom på misbrugen og for at søge personlig beskyttelse af flere medlemmer.

Guatemala har i 2013 haft besøg af flere internationale delegationer, og FN’s arbejdsmarkedsorganisation ILO har krævet, at der rettes op på en lang række overtrædelser af arbejdstagerrettigheder, især retten til frit at organisere sig. Guatemalas præsident Otto Pérez Molina har lovet at sætte en stopper for forfølgelsen af fagligt aktive, men indtil videre fortsætter volden uhindret. 

Ulandssekretariatet støtter det regionale arbejdsmarkedsinstitut ISACC, der skal udvikle et system til at registrere overtrædelse af menneskerettighederne, arbejdstager- og fagforeningsrettighederne i Mellemamerika. Instituttet skal hjælpe med til at lægge pres på regeringerne for at håndhæve lovgivningen og beskytte faglige rettigheder.

 

Læs også artikel om PSI's mission til Guatemala sidste år for at stoppe krænkelserne af faglige rettigheder.

AddToAny

Share/Save