Kamp mod børnearbejde gennem holdningsændring

Af Louise Kronborg Sørensen, Ulrik Selmer og Ida Emilie Stigaard Bruhn*
23. marts 2017
Børnearbejde har længe været et stort problem på Volta-søen i Ghana. Landarbejdernes fagforening har hjulpet 2000 børn ud af børnearbejdet blandt fiskerne.
Når man slipper for børnearbejde kan man nøjes med bare at slappe af i fiskenettet. Foto: Ida E. Stigaard Bruhn

“Børnearbejde er selvfølgelig fagforeningens problem - det er jo et spørgsmål om arbejde.”

Sådan siger Andrews Tagoe, næstformand for Den ghanesiske fagforening for landarbejdere GAWU (General Agricultural Workers Union). GAWU er en del af Ulandssekretariatets netværk og har haft særligt fokus på bekæmpelse af børnearbejde i den uformelle økonomi ved Volta-søen.

Andrews Tagoe skønner at ca. 2.000 børn fra området omkring Torkor er blevet hjulpet ud af børnearbejde.

Holdningsændring

GAWU har etableret en model for at bekæmpe børnearbejde i fiskerlandsbyen Torkor ved Volta-søens bred. Gennem dialog med hele lokalsamfundet og uddannelse af børnenes forældre har de formået at ændre befolkningens syn på børnearbejde, nemlig at børn hører hjemme i skolen og ikke på søen.

“Søen plejede at være oversvømmet med børn - ekstremt oversvømmet. Der var intet system til at tackle det. Et hvilket som helst barn kunne forlade klasselokalet og gå ned at fiske,” siger Andrews Tagoe.

GAWU har nu for eksempel oprettet et lokalt fagforeningskontor, som er trænet til at gribe ind overfor børnearbejde og menneskehandel med børn.

Træerne på bunden af søen

Volta-søen er Afrikas største menneskeskabte sø, som blev dannet da Ghana efter selvstændigheden byggede Akosombo-dæmningen, som stod færdig i 1965. Formålet med dæmningen var at producere elektricitet til Ghanas spirende aluminiumsindustri. Dæmningen resulterede i, at store områder omkring den oprindelige flod blev oversvømmet.

De oversvømmede træer skaber store problemer for fiskerne, idet deres net bliver fanget og sidder fast. Da arbejdet med at løsne nettene er møjsommeligt, har de fingernemme og adrætte børn været brugt i arbejdet – med store konsekvenser for børnenes liv og skolegang.

Tidligere børnearbejder Ernest Nii Dodoo. Foto: Ida E. Stigaard Bruhn

Ud af kanoen, ind på skolebænken

Ernest Nii Dodoo arbejdede på søen fra han var 7 år gammel, og han fortæller om farerne ved arbejdet:

“Når nettene blev viklet ind i træerne, skulle vi dykke ned og løsne dem, men ofte vidste vi ikke hvor dybt der var. Vi måtte bare springe i vandet og alt kunne ske - du kunne dø eller blive syg for resten af livet.”

Det var ikke kun de hårde arbejdsbetingelser under vandet, som udgjorde en trussel. De voksne fiskere behandlede børnene dårligt:

“Jeg har haft adskillige skader. For eksempel kunne de voksne fiskere finde på at slå dig med padlen, hvis du ikke gjorde som der blev sagt,” siger han.

Ernest fortæller, at mange af hans venner tidligere var børnearbejdere, men at dette har ændret sig, da blandt andet fagbevægelsen satte fokus på problemet omkring børnearbejde. Dels er forældrene blevet oplyst om børns rettigheder, dels er fiskerne blevet undervist i at drive forretning, så de kan tjene flere penge på deres fisk – og dermed ikke være afhængige af børnearbejde.

“De [GAWU red.] uddannede en masse mennesker, og nu ser man at antallet af børnearbejdere er faldet.”

Fristed

Omkring halvdelen af eleverne på skolen i Torkor har tidligere arbejdet på søen, og børnearbejde forekommer fortsat i området. Det er især børn fra de små ø-samfund, der er udsatte. De er tvunget til at bo hos plejefamilier for at gå i skole på fastlandet og risikerer at blive udnyttet af plejeforældrene.

Fagbevægelsens arbejde med at få børnene ud af kanoerne og ind på skolebænken fortsætter derfor stadig.

“I dag har vi børnearbejde-fri zone i Torkor og dets opland. Det betyder ikke nødvendigvis et totalt fravær af børnearbejde, men vi har et fristed, hvor børn der bliver fundet i børnearbejde kan blive taget hånd om.”

GAWU’s mål er at udbrede erfaringerne fra Torkor til 20 andre landsbyer langs Voltasøen og er desuden i gang med at indføre lignede projekter i kakao-industrien. 

Læs en reportage fra livet på Børneslavernes ø i Volga-søen.

 

Ulandssekretariatet arbejder sammen med den ghanesiske fagbevægelse om at formalisere og sikre anstændige arbejdsvilkår i den uformelle økonomi.

*De tre studerende fra RUC, som har forfattet denne artikel, er i Ghana for at indsamle materiale til deres speciale. Ulandssekretariatet har understøttet deres feltarbejde med råd, vejledning og let adgang til netværk af ressourcepersoner i Ghanas fagbevægelse.

AddToAny

Share/Save