Jordan

Arbejdsmarkedet og fagbevægelsen er under et ekstremt pres fra regionens ustabilitet, interne strukturelle begrænsninger og kulturelle faktorer.
Daglig liv i Zaatari flygtningelejr i Jordan. Foto: Dominic Chavez/World Bank, Flikr

I Jordan sidder monarkiet på den reelle magt. Kong Abdullah II har magten til at udnævne regering, godkende lovgivning og opløse parlamentet

Det Arabiske Forår i 2011 spredte sig også til Jordan. Godt nok ikke i samme grad som de øvrige arabiske lande, men dog med en vis indflydelse. Kong Abdullah lovede reformer, men tilfredsstillede ikke befolkningen, især de unge. Der mangler politisk råderum under kongemagten, og reformprocessen går langsomt. Det er oppositionen utilfreds med, men krigen i Syrien har lagt en dæmper på gadens protester, og oppositionen fører en mere reformistisk kurs.

Jordan har historisk set taget imod mange flygtninge fra regionens konflikter, særligt fra Palæstina og Irak. Siden krigen i Syrien begyndte, har Jordan skønsmæssigt taget imod 1.4 millioner syriske flygtninge. Dette enorme flygtningepres er uden tvivl en af Jordans største udfordringer. Situationen presser landets økonomisk stabilitet, sundhedssystem, etc.

Arbejdsmarkedet

Tendensen til at slå ned på strejke og organisationsretten (lovmæssigt og hårdhændet behandling), er fortsat uændret fra regeringen. På trods af kong Abdullah II løfte om reformer, ses der stadige systematiske krænkelser af arbejdstagernes rettigheder. Jordan har et af regionen bedste sociale og økonomisk infrastruktur, men de er blevet hårdt ramt af regionens ustabilitet og et fald i udenrigshandel. En lav jobskabelse har medført at den uformelle økonomi biver ved med at vokse.  Til gengæld ses der generelle lønstigninger blandt lønmodtagere i landet, og andelen af ekstrem fattige arbejder faldet.

Ligesom mange af de andre arabiske lande, oplever Jordan en problematik omkring en lav andel kvinder på arbejdsmarkedet. Dette er grundet i de kulturelle normer omkring, herunder traditionelle kønsroller, men også den manglende sociale infrastruktur, her iblandt manglende mulighed for børnepasning. Til gengæld er der flere kvinder end mænd på videregående uddannelser, som på længere sigt kan føre til en ændring af normerne og traditionelle kønsroller omkring kvindernes rolle i samfundet.

Migrationen til Jordan er velsagtens den største udfordring for arbejdsmarkedet. Trods det at flygtninge i Jordan ikke er tilladt at arbejde, er fakta at mange flygtninge arbejder illegalt. Regeringen samarbejder med fagbevægelsen på at finde et løsning til problemet.

Fagbevægelsen

Fagbevægelserne er blevet hård ramt af de reformer, som var tiltænkt privatisering af statsejede virksomheder. Der arbejds på anerkendelsen af nye fagforbund. I de seneste år er antallet af protester og strejker let dalende, og der har været øget social dialog i form af kollektive forhandlinger. Endvidere er det første gang at udenlandske arbejdstagere, har fået lov til at være med i fagforeninger. 

AddToAny

Share/Save