International faglig synergi i Nepal

Den nepalesiske fagbevægelse mødtes den 28.- 29. januar med 14 internationale faglige organisationer for at drøfte det fremtidige samarbejde. Mødet fandt sted i Kathmandu og var arrangeret af de tre største faglige organisationer i landet i samarbejde med Ulandssekretariatet og den finske faglige bistandsorganisation SASK. Fra Danmark deltog ligeledes 3F.

Nepal befinder sig i øjeblikket i en overgangsfase til demokrati, efter der i 2006 blev indgået en fredsaftale med den maoistiske oprørs bevægelse. Den nye grundlov, som skal danne rammen for Nepals fremtidige udvikling, skal være vedtaget senest den 28. maj 2010. 

Samarbejdet fortsætter

Hvordan fagbevægelsen får indflydelse på den nye grundlov, og hvordan det sikres, at fagbevægelsens medlemmer inddrages i forhandlingerne var det centrale element i indlæggene fra deltagerne fra Nepals fagbevægelse. Skal den nye grundlov have nogen betydning for arbejderne i landet, skal de sociale og faglige rettigheder indskrives og respekteres i den fremtidige lovgivning, var det klare budskab fra den samlet nepalesiske fagbevægelse. De understregede ligeledes, at fortsat støtte fra den internationale fagbevægelse er afgørende for, at fagbevægelsen bliver hørt i den afsluttende hektiske fase op til den 28. maj. 

De internationale faglige organisationer, der var til stede på mødet, gav tilsagn om et fortsat samarbejde, men lagde også vægt på behovet for et tættere samarbejde mellem de faglige organisationer i Nepal for at undgå overlap i aktiviteter. 

Blandt de internationale organisationer var der enighed om en tættere information om de projekter, der gennemføres med de forskellige faglige organisationer i Nepal. 

AddToAny

Share/Save