ILO 100 år: Anstændigt arbejde for fred

Af Jacob Rosdahl, Ulandssekretariatet
10. april 2019
Den 11. april er det 100 år siden, at FNs arbejdsmarkedsorganisation ILO blev grundlagt. Det fejrer Ulandssekretariatet blandt andet med artikler om nogle af de vigtigste mærkesager. Denne gang handler det om arbejdsmarkedets betydning for overgangen fra kriser og konflikter til fred.
Dekorativ logo
ILO fylder 100 år den 11. april

Krig, naturkatastrofer, klimaforandringer, flygtninge, stigende ulighed, radikalisering, nationalisme og pres mod menneskerettighederne. Verden er fyldt med problemer, og der er brug for kræfter, som kan bidrage til social dialog og sammenhængskraft samt en fredelig og demokratisk samfundsudvikling.

Her spiller arbejdsmarkedets parter en central rolle. Og et af værktøjerne er ILO’s anbefaling nummer 205, som blev vedtaget i 2017. Den handler om kommende (og nuværende) generationers ret til beskæftigelse og anstændigt arbejde for fred og overlevelse.

Forebyggelse

ILO-anbefalingen, der også blot benævnes R205, indeholder anvisninger på hvilke arbejdsmarkedstiltag, som ILO’s medlemmer (dvs. 182 lande og repræsentanter fra arbejdsgivere og arbejdstagere) bør sætte i værk for at forebygge konflikter og katastrofer samt fremme fred og stabilitet, når et samfund først er kastet ud i krise. Det kan være tiltag, der er med til at skabe de rette betingelser for anstændigt arbejde i lande præget af social uro og vold. Desuden går anbefalingen på, at regeringer og arbejdsmarkedets parter bør sikre adgang til uddannelse og faglig træning – selv når en væbnet konflikt er brudt ud.

På samme måde kommer R205 med anbefalinger til at beskytte flygtninge- og migrantarbejdere mod udnyttelse og diskrimination. Endelig omhandler den genopbygning og forsoning gennem forskellige arbejdsmarkedsindsatser.

Et vigtigt værktøj

I Anbefaling 205 har man fået et vigtigt værktøj til at fremme en fredelig og demokratisk udvikling i verden. Ulandssekretariatet vil i de kommende år gøre aktivt brug af dette instrument og sammen med partnerorganisationer forsøge at omsætte det i konkrete projekter, blandt andet i Columbia.

Dekorativt billede af Ashmita Pariyar, der siger farvel til sin treårige datter i Kathmandu lufthavn før rejsen til Jordan. Håbet er at hun kan tjene nok penge til at sende sin datter i skole
Ashmita Pariyar siger farvel til sin treårige datter i Kathmandu lufthavn før rejsen til Jordan. Håbet er at hun kan tjene nok penge til at sende sin datter i skole

AddToAny

Share/Save