I Colombia bliver slagteriarbejdere truet ud af deres fagforening

Heidi Røndbjerg-Christensen
5. februar 2020
Arbejderne i Colombias svinesektor bliver mødt med chikane og truet med fyringer, hvis de melder sig ind i en fagforening eller engagerer sig i det faglige arbejde. Derfor støtter NNF det colombianske fødevareforbund for at styrke landets fagbevægelse og uddanne 50 nye tillidsrepræsentanter. Målsætninger, der hverken er lette eller ufarlige at indfri.

Svinesektoren i Colombia er i hastig vækst, og mere end en halv million indbyggere i det latinamerikanske land arbejder enten direkte med slagtning og forarbejdning af grise eller har et job, der er afledt deraf.

Selvom beskæftigelsen inden for sektoren stiger, er der dog ikke udsigt til, at antallet af fagforeningsmedlemmer automatisk vil gå i samme retning. Tværtimod. Det colombianske fødevareforbund, SINALTRAINAL, der beskæftiger ansatte inden for alle dele af fødevarebranchen, tæller blot omkring 3.500 medlemmer.

Derfor har NNF og Ulandssekretariatet, fagbevægelsens udviklingsorganisation, indgået et samarbejde med SINALTRAINAL for at støtte dem i at opbygge en stærkere fagbevægelse, der kan tale arbejdernes sag i den voksende svinesektor. Det skal blandt andet ske ved at uddanne 50 nye tillidsfolk, som skal udbrede kendskabet til faglige rettigheder og forhandle overenskomster med arbejdsgiverne.

Vil have 700 nye medlemmer

Frem mod 2021 vil SINALTRAINAL med NNF’s og Ulandssekretariatets støtte også arbejde på at øge medlemstallet med 700 nye medlemmer inden for svinesektoren. For at den målsætning kan indfries, har SINALTRAINAL fået lavet en undersøgelse af sektoren. Det skal give forbundet får en oversigt over arbejdsforholdene på de enkelte virksomheder.

Undersøgelsen viser blandt andet, at arbejdsgiverne i Colombias fødevareindustri sætter mange kræfter ind på at holde arbejderne ude af fagforeningerne og på at sikre, at tillidsmænd og andre fagligt aktive slet ikke får mulighed for at komme i dialog med potentielle medlemmer:

”Ejerne af førende virksomheder inden for svinesektoren har en stærk anti-fagforeningskultur. Forfølgelsen af fagforeningsaktive er en del af hverdagen på disse virksomheder, og det kommer til udtryk gennem målrettede forsøg på at forhindre kontakt mellem arbejdstagerne og deres fagforeninger,” står der blandt andet i rapporten.

Mange arbejdsgivere forbyder ifølge rapporten deres medarbejdere at være medlemmer af fagforeninger, og fyrer dem, der alligevel melder sig ind. Det er heller ikke usædvanligt, at de fagligt aktive eller fagforeningsmedlemmerne bliver chikaneret og truet til at melde sig ud. Og det er en stærkt medvirkende årsag til, at der er så få medlemmer af SINALTRAINAL, konkluderer rapporten.

NNF's kolleger i den colombianske svinesektor bliver mødt med trusler og chikane. Foto: Jørgen Laurvig.

Farligt at gå på medlemsjagt

Det er bestemt ikke ufarligt, at det colombianske fødevareforbund nu vil forsøge at hverve flere medlemmer. Faktisk kan det være med livet som indsats, når colombianerne engagerer sig i arbejdet i fagforeninger som SINALTRAINAL.

Alene i perioden fra 1986 til 2013 er 26 af SINALTRAINALs ledere blevet dræbt på grund af deres faglige arbejde, og det samme mønster tegner sig i flere andre fagforeninger. Det er især bevæbnede paramilitære grupper og narkobander, der slår fagforeningslederne ihjel, fortæller Mads Bugge Madsen, leder af Udlandssekretariatet.

”Selvom Colombias økonomi er en af de hastigst voksende i Latinamerika, så er landet samtidig præget af en enorm ulighed. Mange almindelige mennesker mærker ikke noget til den økonomiske fremgang. Når de demokratisk valgte politikere eller fagforeninger råber op om bedre vilkår, lægger de sig ud med de kriminelle bander, der gerne vil styre Colombia uden indblanding fra folkelige bevægelser,” siger han.

Må gå nye veje

SINALTRAINAL er allerede påbegyndt arbejdet med at uddanne nye tillidsmænd inden for svinesektoren. De får blandt andet kurser i faglige rettigheder, arbejdsmarkedslovgivning og forhandlingsteknik. Samtidig gør SINALTRAINAL klar til organiseringskampagnen, der skal skaffe nye medlemmer. Det foregår på en helt anden vis, end vi er vant til i Danmark på grund af den store modvilje fra virksomhedsejerne.

”Vi er nødt til at tage utraditionelle metoder i brug for at komme i kontakt med de nye medlemmer fra svinesektoren. Repræsentanter fra fagforeninger får ikke adgang til slagterierne og må heller ikke dele materiale ud, derfor er vi nødt til at gå nye veje i kampen for at sikre arbejderne bedre løn- og arbejdsvilkår,” siger Juan Galvis, organisationssekretær i SINALTRAINAL i Colombia.

Medlemmerne af SINALTRAINAL vil blandt andet opsøge deres kolleger på privatadressen, på sociale medier eller i forbindelse med eksempelvis sportskampe, forklarer han.

 

AddToAny

Share/Save