Hårdt spil på arbejdsgivernes banehalvdel

Af Carsten Flint Hunneche
22. august 2017
Retten til at organisere sig bør handle om at begrænse fænomenet virksomhedsorganisering, hvis det står til den honduranske fagforeningsformand Thomas Membreño. Han mener, at der i stedet bør kæmpes mere aktivt for branche-eller sektororganisering
Ifølge Thomas Membreño er branche-organisering svaret på de udfordringer, der ligger i den nuværende, dominerende virksomhed. Foto: 3F

”Arbejdsgiverne har det som en af deres strategiske hjørnestene i Honduras at fastholde modellen med virksomhedsorganisering, fordi den tilgodeser dem selv på bekostning af os på arbejdstagersiden”, slår Thomas Membreño, som er formand for landarbejderforbundet STAS, fast.

National lovgivning giver arbejdsgiverne gode kort på hånden

Thomas Membreño har mange eksempler på, hvordan arbejdsgiverne i banan-og melonindustrien i Honduras gør alt for at stække den faglige organisering, ofte med opbakning fra politisk hold. Eksempelvis er det helt almindeligt, at virksomhedsejere laver konstruktioner, hvor de splitter en virksomhed op i mange mindre, selvstændige enheder. På den måde splittes en allerede eksisterende fagforening i atomer. Og det er vel at mærke helt lovligt. Et andet grelt eksempel på lovgivningsmæssig modvind for arbejdstagerne er strejkeretten, som for nylig blev kendt ulovlig af den lovgivende forsamling efter pres fra arbejdsgivernes interesseorganisationer.

Et spil skak med svære odds

Virksomhedsejerne splitter virksomhederne op i mindre selvstændige dele og flytter rundt på dem som brikker i et spil skak, hvor arbejderne (bønderne i skakspillet) enten bruges strategisk mod hinanden eller ofres i forsøget på at sætte fagbevægelsen skakmat.  Med de på papiret mindre og nye virksomhedsenheder gøres det meget sværere at etablere nye fagforeninger på grund af kravet om at der skal være mindst 30 medlemmer på den enkelte virksomhed, før fagforeningen overhovedet kan anerkendes set fra en juridisk synsvinkel.

Et andet problem er, at mange arbejdere i landbruget er sæsonarbejdere, dvs. daglejere. Loven bliver nemlig fortolket sådan, at kun fastansatte har ret til at danne fagforeninger. Og dermed har landbrugsarbejderne ofte været afskåret fra at organisere sig.

Brancheorganisering kan ændre på styrkeforhold

Ifølge Thomas Membreño er branche-organisering derfor svaret på de udfordringer, der ligger i den nuværende, dominerende virksomheds-organisering.  En organiseringsform, vi kender fra det danske arbejdsmarked. I praksis betyder det, at man kan blive ved med at være organiseret uanset de forskellige forhold på de forskellige arbejdspladser i branchen.

”Er du for eksempel medlem af melon-arbejdernes brancheorganisation, er du mindre sårbar overfor diverse nye virksomhedskonstruktioner og løbende omstruktureringer”, forklarer Thomas.

Og udfordringerne er til at mærke, når det eksempelvis handler om at organisere arbejdsstyrken indenfor landbruget og den tilhørende forarbejdningsindustri. Der er i omegnen af 1,2 millioner ansatte i denne sektor i Honduras, mens kun cirka 10.000 er organiseret. Hvis honduransk fagbevægelse for alvor ønsker at udfordre arbejdsgivernes nuværende magtposition, skal organisationsprocenten hæves, det faglige sammenhold styrkes og antallet samt kvaliteten af kollektive overenskomster til fordel for medlemmerne skal forøges.

 

Joel Almendares, generalsekretær i CUTH, mener, der er mange fordele ved en branche-organisering. Arkiv: ISUTH

Nye organisationsformer ændrer pengestrømme og magtforhold

Joel Almendares, generalsekretær i CUTH, en af Honduras’ tre hovedorganisationer, ser mange fordele ved en branche-organisering, men med afsæt i den honduranske virkelighed ser han også forskellige udfordringer:

”Nogle af dem der i dag sidder som faglige ledere i virksomhedsfagforeninger er bange for, at der vil ske en centralisering, både i forhold til administrationen af ressourcer og indflydelse. Det udfordrer deres egen magt og indflydelse”.

I banan-sektoren er der ifølge Joel stadig tale om virksomhedsfagforeninger, men der er samtidig også medlemmer af STAS, der er et branche-baseret landarbejderforbund. Joel nævner et eksempel på, at branche-organisering kan lade sig gøre:

”STAS organiserer melon-arbejderne i den sydlige del af landet, og havde det ikke været for dens status som branchefagforening, ville den faglige organisering ikke have holdt i længden”.

Spillet skal op på arbejdstagernes banehalvdel

Joel Almendares er helt på linje med Thomas Membreños ønske om at støtte en øget branche-organisering, hvor CUTH som hovedorganisation støtter initiativer til fremme af overgang fra firmaorganisering til branche-organisering.

Bolden har i alt for lang tid næsten udelukkende været på arbejdsgivernes banehalvdel, med dem som spilstyrende. Derfor ønsker Joel og Thomas at flytte mere af fremtidens spil op på arbejdstagernes banehalvdel med øget branche-organisering.

Thomas Membreños fra STAS var på besøg i Danmark inviteret af 3F. Ulandssekretariatet har i en længere årrække haft hovedorganisationen CUTH som en af vore vigtige partnere i Honduras.

 

AddToAny

Share/Save