Grænseløs administration i Tanzania

HK støtter et internationalt, tværkulturelt praktikforløb, hvor studerende fra administrationsbachelorstudiet på VIA University College i Århus er på et seks ugers studierelevant feltophold i Arusha, Tanzania.
Sophie, en af de udsendte administrationsbachelorer, hjælper her med udviklingen af det nye ressourcecenter.

De studerende, som er medlemmer af HK Ungdom, har opholdt sig ved både institutioner, fagforeninger og arbejdspladser. De udvikler også deres egne små solidaritetsprojekter i samarbejde med en af Ulandssekretariatets faglige partnere. Det seneste hold praktikanter fik idéen til et projekt med fødselshjælper-appen, som du kan læse mere om her.

Forløbet i Tanzania er meritgivende på uddannelsen, og ud over at gå til eksamen og præsentere deres solidaritetsprojekt, skal de unge også ud og fortælle om deres feltarbejde i blandt andet fagforeninger og på skoler.

Samarbejdet mellem HK Kommunal, VIA University College og Ulandssekretariatet er sit første af sin art, og er gået fra pilotprojekt til at få et mere permanent og institutionaliseret præg. Projektdesignet og de høstede erfaringer bruges nu også som inspiration i lignende projekter i andre fagforbund.

Programmet startede 2015 og det seneste hold var afsted i efteråret 2018.

AddToAny

Share/Save