God fagforeningsførelse

Ulandssekretariatets samarbejde med fagbevægelsens søsterorganisationer i andre dele af verden skal komplementeres med et nyt tematisk indsatsområde: God fagforeningsførelse (Union Good Governance). God fagforeningsførelse indebærer blandt andet, at organisationernes administration er transparent, at de står for solide demokratiske traditioner, for fagpolitisk enhed samt opnår partipolitisk uafhængighed.

Indsatsen er stadig under udvikling, og hovedkræfterne bag er en projektgruppe med seks repræsentanter fra LO, FTF og enkeltforbund. De tager i år på besøg hos partnere i hhv. Filippinerne, Ghana og Nicaragua. Projektet er egenfinansieret - og skal yderligere kvalificere den bistandspolitiske indsats Ulandssekretariatet forvalter med partnere i Afrika, Asien og Mellemamerika. 

Projektgruppen er netop vendt hjem fra Nicaragua, hvor de først på ugen holdt møder med Ulandssekretariatets partnere: landsorganisationen FNT, lærerforbundet ANDEN, sammenslutningen i uformel økonomi CTCP samt det regionale arbejdsmarkedsmarkedsinstitut ISACC. Delegationen mødtes tillige med de danske Ambassader i Washington og Managua. 

Nicaragua er pt. et kompliceret, politiseret og polariseret land, hvilket har afsmittende effekt på mulighederne for en national social dialog. Debatten med partnerne fokuserede i høj grad på, at den nuværende situation skærper behovet for at praktisere god fagforeningsførelse. Projektinitiativet blev budt velkommen af partnerne, som alle udtrykte at de gerne er med til at udvikle temaindsatsen i deres arbejde. 

 

Projektgruppens leder, formand for FTF Bente Sorgenfrey, har skrevet om de første indtryk fra Nicaragua på sin blog: bentesblog

 

Det regionale arbejdsmarkedsinstitut ISACC har også sendt et nyhedsbrev ud om deres - positive - indtryk af besøget fra dansk fagbevægelse. Læs mere om ISACC

 
 

AddToAny

Share/Save