Forøget pres på The Global Fund

Det er ikke længere et spørgsmål om "hvis", men snarere "hvornår" fagbevægelsen i den tredje verden får mere adgang til de internationale massive Global Fund-midler til at styrke forebyggelse og behandling af HIV/AIDS i den tredje verden.

Sådan lød det fra den internationale Global Fund til et HIV/AIDS partnermøde, som for nylig blev afholdt i Geneve af den internationale paraplyorganisation for fagbevægelsen ITUC og de globale fagforeninger. Under mødet drøftede internationale organisationer som ILOAIDS (den internationale arbejdsorganisation), UNAIDS (FNs Aidsprogram), World AIDS Campaign og IOE (den internationale arbejdsgiverorganisation) sammen med den globale arbejdsgruppe for ITUC og GUAP (Global Union AIDS Programme- herunder Ulandssekretariatet) mulighederne for at styrke lobbyarbejdet overfor de lokale myndigheder og støtte faglige organisationer til at få bedre adgang til Global Fund midler.

Under mødet lød kritikken af Global Fund, at fagbevægelsen i den tredje verden - i modsætning til det lokale erhvervsliv - stort set aldrig modtager bevillinger fra Global Funds, primært fordi de lokale ansøgningsudvalg (CCM), der administrerer midlerne, ofte domineres af modtagende regeringer. Årsagen er iflg. flere af mødedeltagerne, at fagbevægelsen hverken har en vedtægtsbestemt bestyrelsespost i Global Fund eller de lokale ansøgningsudvalg på samme måde som eks. erhvervslivet og enkelte NGO'er har det. Fagbevægelsens faglige arbejde og infrastrukturer omkring HIV/AIDS falder ellers fint i tråd med myndighedernes HIV/AIDS strategier.

"Vi er nødt til at være mere synlige som fagbevægelse og bedre til at markedsføre vores gode resultater med bl.a. at forhindre uretmæssige afskedigelser på grund af HIV-epidemien", understregede Alan Leather, leder af Global Unions AIDS programmet under mødet.

Mødet konkluderede, at fagbevægelsen skal intensivere sin lobbyvirksomhed overfor Global Fund. Der blev foreslået en række lobby-strategier overfor det internationale Global Funds og donor-landene for at gøre opmærksom på fagbevægelsen som en ligeværdig institutionel spiller i bekæmpelsen af HIV/AIDS epidemien.

En af strategierne var at presse på for at ændre retningslinierne for Global Fund og de lokale ansøgningsudvalg til også at inkludere fagbevægelsen under kategorien "den private sektor" på lige fod med erhvervslivets bestyrelsesmedlemmer. En anden sideløbende strategi var, at styrke kapaciteten hos de lokale faglige organisationer til bedre at indgå i forhandlinger med de lokale ansøgningsudvalg om HIV/AIDS bevillinger til deres faglige arbejde ude på arbejdspladserne.

---

Den globale fond (The Global Fund) til bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria blev grundlagt for at øge ressourcerne til bekæmpelse af tre af verdens mest ødelæggende sygdomme, og at sende disse ressourcer til de områder, hvor behovet er størst. Dette partnerskab mellem regeringer, civilsamfundet, den private sektor og de berørte samfund repræsenterer en ny tilgang til finansiering af international sundhed. The Global Fund arbejder tæt sammen med andre bilaterale og multilaterale organisationer for at supplere den eksisterende indsats, der beskæftiger sig med de tre sygdomme.

 

AddToAny

Share/Save