Filippinsk fagforbund bekæmper korruption

Ombudsmanden Merceditas Gutierrez har underskrevet den officielle aftale ’Memorandum of Agreement– MOA’ med fagforbundet for offentlige ansatte PSLINK i Filippinerne. Det er en aftale om i fællesskab at forhindre korruption og bestikkelse i forbindelse med infrastrukturprojekter og ved indkøb for offentlige midler.

Aftalen er historisk for PSLINK, idet udvalgte repræsentanter fra medlems-organisationer nu vil modtage uddannelse betalt af ombudsmandens kontor. Med denne uddannelse i baghånden skal repræsentanterne i fremtiden indgå som officielle observatører i det særligt etablerede nævn ’Bids and Awards Committee – BAC – observatører’, hvis formål er at overvåge alle indgåede led i de offentlige udbuds- og indkøbsaftaler. BAC’erne er en forudsætning for, at lov nr. 9184 - om den offentlige forvaltning - kan håndhæves i praksis.

Ved den officielle ceremoni i forbindelse med aftaleunderskrivelsen beskrev ombudsmand Merceditas Gutierrez PSLINK, som ”en meget stærk alliancepartner til at gennemføre ændringer på arbejdsmarkedsområdet, som er vedtaget på regeringsplan. PSLINK er samtidig en vigtig mekanisme i forbindelse med håndhævelsen af en korrekt og gennemsigtig brug af offentlige midler”.

I forlængelse af et netop afholdt møde med PSLINK og en højtstående embedsmand fra ombudsmandens kontor, startede de orientations- og kapacitetsopbygnings seminarer, som den førnævnte aftale indebærer. Alle PSLINK observatørerne skal i fællesskab udarbejde én samlet rapport hvert kvartal, der beskriver, hvad de har observeret og lært under deres BAC-aktiviteter. Rapporten skal afleveres til ombudsmandens kontor, som en del af den samlede aftale. 

Observatørernes arbejde og rapporterne vil naturligvis indgå i PSLINKS fremtidige arbejde med temaet ’God regeringsførelse’ - herunder bekæmpelse af korruption og fremme af en sund samt transparent forvaltningsskik og kultur. Et tema, som også er et centralt omdrejningspunkt i Ulandssekretariatets nuværende program-samarbejde med PSLINK. I det fremtidige samarbejde vil der bl.a. blive fokuseret mere specifikt på og ikke mindst støttet op omkring arbejdet i BAC.

 
 

 

AddToAny

Share/Save