Farvel til Pakistan

Siden begyndelsen af 1990erne har Ulandssekretariatet samarbejdet med faglige organisationer i Pakistan. Men med udgangen af første kvartal 2008 er det slut. Programmet løber ud og vi er nødt til at forlade landet (herunder et velfungerende projektkontor). Det er dybt ærgerligt.

Ulandssekretariatet har været en af de få organisationer, der involverede sig i Pakistan, og det er en skam at ikke flere har haft mulighed for at gå ind i landet med en hjælpende hånd.

Fagbevægelsen i Pakistan er sekulær og har et netværk, der er værd at støtte. I det seneste årti er det lykkedes at samle fagbevægelsen i én organisation (PWF - Pakistan Workers Federation), der arbejder godt på at påvirke arbejdsmarkedslovgivningen, deltager i trepartsfora, gennemfører undervisning i social dialog og overenskomster, og, i det hele taget, på fredelig vis gør sin indflydelse gældende.

Eksempelvis ved at arrangere den trepartskonference om beskæftigelse, udvikling af kvalifikationer og social bekyttelse, som nyligt blev afholdt i Lahore, med deltagelse af en række nøglepersoner. Her deltog bl.a. økonomen Sabur Ghayur, som tidligere arbejdede for den internationale fagbevægelses Asien-sammenslutning, ICFTU-APRO. Han leder nu en task force med direkte reference til arbejdsministeren, som har til opgave at udvikle politikker for decent work, migration og tackling af korruption i pensionsfondene – altså en væsentlig med- og modspiller i PWF’s anstrengelser for at få en bedre lovgivning. Flere regerings- og arbejdsgiver-repræsentanter deltog sammen med fagforeningsrepræsentanterne, og konferencen nåede frem til en lang række anbefalinger til regeringen om bl.a. at tackle ungdomsarbejdsløshed og korruption i arbejdstilsynet, forbedre arbejdsmiljø og den sociale dialog. Læs mere om trepartskonferencens anbefalinger på http://www.pwf.org.pk/tri_con.htm

Både metoden og indholdet er betydelige fremskridt i et land, hvor vold og uro er tiltagende. Undtagelsestilstanden blev indført for halvanden måned siden og er sat til at blive ophævet den 16. december, men vil næppe have den lynafleder-effekt, som præsident Musharraf har håbet på. Der er store interne modsætninger i landet og forholdet til nabostaterne kræver et vågent øje hos atom-magten Pakistan, der ligger i væbnet neutralitet med Indien og har uro på grænsen til Afghanistan.

Grundlæggende er der meget at tage fat på. Det er et land, hvor de private, religiøse madrassa-skoler er det eneste reelle tilbud til drengebørn, hvorimod flertallet af piger må nøjes med dårligt fungerende folkeskoler, hvis de da får en uddannelse. Analfabetismen er udbredt, ligesom fattigdommen og fraværet af ordentlige arbejdsvilkår. Der er utroligt meget for fagbevægelsen at tage fat på og vi håber på et gensyn.

PWF’s pressemøde om undtagelsestilstanden

Tre faglige ledere løsladt efter 18 dage

AddToAny

Share/Save