Fagligt arbejde lovligt igen

Bangladesh: Efter to års forbud mod at udføre fagforeningsaktiviteter kunne Ulandssekretariatets samarbejdspartner BILS (Bangladesh Institute of Labour Studies) den 12. juli afholde en længe ventet kongres.

Demokratiet vendte tilbage til Bangladesh med parlamentsvalget den 29. december 2008. Knap to år tidligere i januar 2007 havde militæret indført undtagelsestilstand og indsat en overgangsregering som følge af blodige politiske uroligheder op til et planlagt parlamentsvalg. I de to år med undtagelsestilstand fik fagbevægelsen et decideret forbud mod at fungere og udføre faglige aktiviteter.

Overgangsregeringens lange periode ved magten blev begrundet med ønsket om at gennemføre en omfattende reformproces, før et demokratisk parlamentsvalg blev afholdt. Undtagelsestilstanden har da også givet alle muligheder herfor, idet fundamentale rettigheder var sat ud af kraft og modstanden mod reformer mindsket. Fagbevægelsen fik forbud mod at fungere. Retten til at holde møder, rallys og fremsætte overenskomstkrav var suspenderet.

BILS har dog på ingen måde været lammet under overgangsregeringen. Under argumentet om at BILS ikke er en fagforening, men derimod en arbejdsmarkeds-NGO, har organisationen været i stand til at gennemføre aktiviteter med den internationale arbejdsorganisation ILO. Når politiet aflagde besøg kunne BILS argumentere for at de stadig var nødt til at gennemføre aktiviteter, som omhandlede implementeringen og oplysning om arbejdsmarkedslovgivningen, som regeringen selv havde iværksat.

Fagbevægelsen kan nu igen fungere legalt.  Den alvorlige politiske situation i landet og det forbud mod fagforeningsaktiviteter, som i lang tid medvirkede til at forsinke projekt­implementeringen, er nu ophævet. BILS fortsætter sin fortalervirksomhed for arbejdstagerrettigheder og arbejdsvilkår.

Fakta:

BILS er et forskningsinstitut, som altid har fungeret som et samlingssted for landsorganisationerne i Bangladesh. BILS har gennem årene opbygget en betydelig respekt og indflydelse og bliver ofte hentet ind som fagforeningernes ekspert i arbejdsmarkedsforhold. BILS har bl.a. leveret input til arbejdsmarkedslovgivningen fra 2006.

Organisationen bliver med sin research ofte skudt frem i specifikke emner - og har bl.a. været de første til at henlede opmærksomheden på problemerne i shipbreaking industrien (største yard i verden ligger i Chittagong). En anden af BILS kernesager er beskyttelse af domestic workers, som BILS sammen med andre NGO'er har oprettet et forum for.

BILS
 

AddToAny

Share/Save