Fagbevægelsen vigtig for ligestilling

Af Ulandssekretariatet
Kvinder på alle poster, anstændigt arbejde og sociale sikkerhedsnet skaber ligestilling på arbejdsmarkedet.

Den 16. maj mødtes LO-formand og formand for Ulandssekretariatet Lizette Risgaard Nermin Sharif her i Danmark.

Efter at have kæmpet i årevis i det ustabile Libyen overtog Nermin Sharif posten som generalsekretær for Libyens LO i september. Hun er tidligere havnearbejder og har beklædt poster i det internationale transportarbejderforbund og i den regionale arabiske fagbevægelse.

Nermin Sharif var i Danmark i forbindelse med et besøg af kvinder fra det arabisk-danske ligestillingsnetværk, som støttes af Ulandssekretariatet og FIU-ligestilling. Netværket består af kvinder fra Marokko, Jordan, Tunesien, Egypten, Palæstina, Bahrain, Libyen og Danmark, og formålet er at drøfte ligestillingsproblemer og –løsninger, som går på tværs af landene.

Nermin Sharif udtalte, da hun mødtes med Lizette Risgaard: ”Det er ikke et spørgsmål om ret og uret, men om liv eller død”. Det gælder for de millioner af kvinder i Mellemøsten og Nordafrika, som for eksempel er arbejdsmigranter eller husarbejdere – og som pr. definition arbejder under elendige vilkår. Det er disse kvinder – blandt andre – som fagbevægelsen og Ulandssekretariatet kæmper for.

Mange kvinder bestrider to jobs – det på arbejdspladsen og det derhjemme i husholdningen. Fagbevægelsen har derfor fokus på både ligestillingsforhold på arbejdspladserne og på sociale sikkerhedsnet og ordninger, fx barsel, som kan gavne kvindernes beskæftigelse og arbejdsvilkår.

For eksempel sidder Ulandssekretariatets partner i Rwanda, hovedorganisationen, CESTRAR, med i trepartsforhandlinger, som konkret har resulteret i en ny arbejdsmarkedslov med 12 ugers betalt barsel til kvinderne. Noget lignende er sket i Zanzibar, takket været lobby-arbejde af Ulandssekretariatets partner, ZATUC. Og i Tunesien er hovedorganisationen UGTT i skrivende stund med til at få et lovforslag om barsel igennem i Tunesien.

For at skabe ligestilling generelt – og for at bringe ligestillingsproblemerne frem i lyser – støtter Ulandssekretariatet initiativer, der kan være med til at give kvinder større indflydelse i fagbevægelsen. På det seneste har kvinder opnået flere, og højere poster, i fagbevægelsen i en række af de lande, vi arbejder i. Det gælder for eksempel Libyen samt Bahrain, Tunesien og Kenya.

Bundlinjen er, at anstændigt arbejde og sociale sikkerhedsnet skaber større ligestilling på arbejdsmarkedet – og i sidste ende bidrager til FN’s verdensmål nummer fem – større lighed mellem kønnene.

 

AddToAny

Share/Save