Fagbevægelsen og DI hjælper dansk virksomhed med social dialog

Af Lene Frøslev, Ulandssekretariatet
30. marts 2017
Det er ikke alene fagforbund og arbejdsgiverorganisationer i andre lande, der finder inspiration til social dialog i den danske model. Det gælder også konkrete virksomheder.
Fakhreddine Bayoudh: Jeg er overbevist om, at andre virksomheder i Tunesien kan have stor glæde af at høre om den danske model. Foto: Daria Rivin

En delegation fra FLSmidth Operation & Maintenance i Tunesien har netop besøgt Danmark, og på et seminar hos Ulandssekretariatets har de erfaret, hvordan arbejdsmarkedets parter i Danmark finder løsninger gennem dialog og forhandling. Og det er der behov for i Tunesien, siger HR-chefen i FLSmidth Operation & Maintenance, Fakhreddine Bayoudh:

“I Tunesien har vi siden revolutionen (i 2011) haft flere end 70.000 strejker. Det er et enormt tal, og det må vi undgå ved at diskutere og forhandle,” siger han.

Forhandlinger virker mod strejker

Hos FLSmidth, der driver en cementfabrik i Tunesien, har der to gange været optræk til strejker. Men netop gennem forhandlinger er det lykkedes at undgå konflikterne.

“Uanset hvor uenige vi er, skal vi have en permanent dialog med fagforeningen om at udvikle virksomheden. Der er ingen grund til at bygge mure. Vi skal acceptere hinandens uenigheder – og finde en løsning, når vi er uenige. Jeg har lært af besøget her i Danmark, at jeg skal lytte mere,” siger Fakhreddine Bayoudh.

FLSmidth Operation & Maintenance beskæftiger 260 mand i Tunesien, der arbejder i treholdsskift syv dage om ugen. Fabrikken fik for et par år siden en egentlig overenskomst med en række forbedringer i løn og arbejdsvilkår for de ansatte i forhold til de lovbestemte mindstekrav på arbejdsmarkedet. HR-chefen er stolt af overenskomsten, og han mener den bidrager til at godt samarbejdsklima på fabrikken.

Tillidsfolk tilfredse

En af fabrikkens tillidsfolk, Slah Margheni, fortæller, at han er blevet imponeret over at se det samarbejde, der er mellem ledelse og medarbejdere på FLSmidth i Danmark.

“Jeg kan i det daglige arbejde bruge meget af det, vi har hørt om her,” siger han.

“Vi skal snart have nogle nye forhandlinger med ledelsen på fabrikken, og så vil vi være uenige og kæmpe mod hinanden. Men når det er slut, skal vi være venner og partnere igen,” siger Slah Margheni.

Også den regionale repræsentant for den største nationale fagforening UGTT (Union Générale Tunisienne du Travail), Ltifi Kardi, er tilfreds med samarbejdet mellem dansk og tunesisk fagbevægelse. Og han har med interesse noteret sig, at de ansatte i Danmark kender deres rettigheder og har et godt samarbejde med ledelserne.

Han betegner FLSmidth i Tunesien som en af de gode virksomheder i landet.

“De overholder loven og respekterer fagforeningsrettighederne. Vi har møder en gang om ugen og har generelt et godt forhold,” siger Ltifi Kardi fra UGTT.

Ltifi Kardi, Fakhreddine Bayoudh og Slah Margheni. Foto: Daria Rivin

Perspektiver for fremtiden

På seminaret i Danmark var det Jørn Larsen fra CO-Industri og Anders Just Pedersen fra Dansk Industri, der gennemgik den danske model for de tunesiske gæster.

Og både DI og fagbevægelsen kan se perspektiver i at samarbejde direkte med konkrete virksomheder om at udbrede kendskabet til social dialog.

“Man kan godt lade sig inspirere af den danske model. Vi har 127 års erfaring med social dialog, og det kan man godt eksportere til konkrete virksomheder,” siger Anders Just Pedersen fra DI.

Også sekretariatsleder i Ulandssekretariatet, Mads Bugge Madsen, ser perspektiver i at samarbejde med konkrete virksomheder om lokal konfliktløsning.

“Vi er glade, når vi kan hjælpe en dansk virksomhed med at kunne fungere bedre. Vi vil gerne i fremtiden være med til at hjælpe virksomheder, hvis de har behov for støtte til at få en dialog i gang med arbejderne. Det kan være for at afhjælpe en konflikt eller forbedre nogle vilkår. Men det skal selvfølgelig ske med udgangspunkt i de lokale fagforeninger,” siger Mads Bugge Madsen.

 

AddToAny

Share/Save