Fagbevægelsen diskuterer ligestilling: Kvalifikationer fremfor kvoter

Af Katrine Dichmann Christophersen, Ulandssekretariatet
8. december 2014
Kvindelige delegerede fra Mellemøsten og Danmark har netop deltaget i en to-dags konference i Danmark om ligestilling i forbindelse med FN’s internationale dag for eliminering af vold mod kvinder. FIU Ligestilling, der har arrangeret konferencen, og Ulandssekretariatet ønsker at skabe dialog og vidensdeling på tværs af MENA-landene og Danmark. Og til trods for landenes åbenlyse forskelle, er der også mange ligheder imellem kvindernes indbyrdes kamp for ligestilling.
Suad Mohd til ligestillingskonferencen afholdt i København den 25.-27. november 2014. Foto: Katrine Dichmann Christophersen

”Kvalifikationer må og skal veje tungere end ens køn,” understreger Suad Mohd i sin tale til det arabiske-danske kvindenetværk, der er på konference i Danmark for at drøfte ligestilling. 41-årige Suad er kvinde og vicegeneralsekretær i Bahrains faglige landsorganisation GFBTU, og samtidig er hun kraftig modstander af kvoter, der forøger kvinders repræsentation i fagbevægelsen.

”I Bahrain anses kvinder ofte for at være en ligegyldig ’stol’. Vi bliver hverken hørt eller spurgt til råds, og nogle gange udelukkes vi helt fra forhandlingerne. Det er derfor vigtigt, at de kvinder, som bliver valgt ind i fagbevægelsen, er nogle aktive og stærke kvinder, som tør kæmpe for vores sag.”

Selv har Suad været fagligt aktiv siden 2002, hvor styret i Bahrain endelig tillod faglig organisering efter et massivt pres fra befolkningen. To år senere blev Bahrains faglige landsorganisation GFBTU etableret, og Suad sad med i bestyrelsen som eneste kvinde.

”At være den eneste kvinde har selvfølgelig været hårdt. Jeg blev derfor også rigtig glad, da det lykkedes os at få valgt yderligere to kvinder ind i GFBTU i 2012. Men selvom jeg ville ønske, at vi var flere kvinder, mener jeg stadig, at kvinder skal vælges ind, fordi de er fagligt kompetente, og ikke fordi de er kvinder.”

 

Lang vej til ligestilling

”Alle lange vandringer starter med et skridt.” Sådan beskriver Suad Mohd kvindernes kamp for ligestilling i Bahrain. Og i et land, hvor loven ikke forbyder vold mod kvinder, og hvor seksuel chikane på arbejdspladsen er hverdag, er der lang vej til ligestilling.

”Den største udfordring, vi står overfor, er, at kvinderne ikke vil tale om den diskriminering, som de oplever fra manden, i familien eller på arbejdspladsen,” siger Suad og fortsætter, ”uden kvindernes udsagn, kan vi ikke føre en sag, og vi kender heller ikke til det reelle omfang af kvindernes daglige diskriminering.”

Repræsentanter fra kvindenetværket. Fra venstre Rina Trautner fra ULS, Leila Amri fra UGTT i Tunesien, Maywa Mahmoud fra EDLU i Egypten, tolken Galina Jalal, Shaymaa Ahmed fra EFITU i Egypten og Suad Mohd fra GFBTU i Bahrain. Foto: Katrine Christophersen

At kvinderne i Bahrain tier, er der ifølge Suad mange gode grunde til, idet de både kan miste deres ære, familiens støtte, deres arbejde og i værste tilfælde deres børn. Derfor går en stor del af Suads arbejde i GFBTU ud på, at oplyse kvinder om deres rettigheder både i hjemmet og på arbejdspladsen. I det arbejde trækker Suad ofte på kvindenetværket, idet medlemmerne her kan udveksle erfaringer og gode ideer på tværs af landegrænserne.

”Eksempelvis har jeg brugt kvindenetværket til at få fornyet inspiration til oplysningskampagner, fordi jeg selv var ved at løbe tør for kreative ideer.”

 

Det arabiske-danske kvindenetværk

’Gender Equality Trade Union Network’ er navnet på kvindenetværket, der blev etableret i Kairo i 2013, og som består af kvinder fra Ulandssekretariatets partnere i Bahrain, Egypten, Tunesien og Danmark.

Kvindenetværket er en del af Ulandssekretariatets MENA-program, der støttes af ’Det Arabiske Initiativ’ under Udenrigsministeriet. Formålet med netværket er at øge kvinders deltagelse i det sociale, politiske og økonomiske liv samt fremme dialog og gensidig forståelse mellem Danmark og MENA-landene. Ulandssekretariatet har siden 2013 haft en samarbejdsaftale med FIU Ligestilling, hvis medlemmer udgør de danske deltagere af kvindenetværket.

Du kan læse mere om og følge kvinderne fra det arabiske-danske kvindenetværk på deres Facebook gruppe her:

 


Suad Mohd arbejder i Bahrains faglige landsorganisation ’General Federation of Bahrain Trade Unions’ (GFBTU). GFBTU repræsenterer 52 fagforeninger og har et samlet medlemsantal på 15.000 personer, hvoraf kvinder udgør omkring syv procent. Suad arbejder for et højere medlemstal for kvinder, og hun minder derfor jævnligt bestyrelsen i GFTBTU om, at flere kvinder på bestyrelsesposterne vil lokke flere kvindelige medlemmer til.

”Det er derfor, vi kvinder er en god forretning for fagforeninger: Jo flere medlemmer, jo flere kontingenter,” siger Suad smilende.

FIU Ligestilling: Fagbevægelsens Interne Uddannelser har etableret et netværk af fagligt valgte, som arbejder for at fremme ligestilling i fagbevægelsen og ude på arbejdspladserne.

AddToAny

Share/Save