Erhvervsuddannelser i samklang med arbejdsmarkedet

Af Ulandssekretariatet
Det er nødvendigt at prioritere arbejdsmarkedets indflydelse på erhvervsuddannelserne i udviklingslandene, hvis man skal bekæmpe den høje ungdomsarbejdsløshed og stigende ulighed.

Erhvervsuddannelser bør prioriteres højere i udviklingsarbejdet som et vigtigt rammevilkår for erhvervslivet i udviklingslandene. Der er nemlig i stigende grad brug for en opkvalificeret og kompetent arbejdsstyrke, der kan følge med den teknologiske, samfundsmæssige og økonomiske udvikling. Det går stadigt hurtigere med globaliseringen, og her er udviklingslandene under massivt pres.

Det er godt, at den danske regering gerne vil fremme social dialog og rammevilkårene for produktive, konkurrencedygtige og bæredygtige erhvervsliv, der skaber anstændige arbejdspladser og økonomisk fremgang.

Her spiller erhvervsuddannelse naturligvis en vigtig rolle. Men succes på dette område kræver, at der tages udgangspunkt i arbejdsmarkedets nuværende og fremtidige behov. Social dialog og inddragelse af arbejdsmarkedets parter vil være med til at sikre relevante, praktiske og brugbare erhvervskompetencer hos arbejdsstyrken.

Derfor udbreder Ulandssekretariatet den over 100 år gamle, danske partsmodel i støtten til efterspørgselsdrevne erhvervsuddannelser i udviklingslandene. Fagbevægelsen og arbejdsgiverne spiller centrale roller. De kan byde ind med deres medlemmers behov samt løsningsforslag som eksempelvis korte og billige erhvervsrettede kurser som et attraktivt tilvalg – og i samklang med både elevernes og arbejdsgivernes behov. Samtidig støttes arbejdsmarkedets parter i trepartsforhandlingerne om udformningen, styringen og finansieringen af erhvervsuddannelserne.

Erfaringer fra den danske model kan gøre en stor forskel med inddragelse af både fagforeninger og arbejdsgiver, fordi netop korte og relevante erhvervsrettede kurser er resultater af denne sociale dialog.

Dansk fagbevægelse tager hermed et ansvar og bidrager til udviklingslandenes vækst og udviklingsstrategier – og internationalt til EU’s og FN’s udviklingsmål om fattigdomsbekæmpelse, anstændigt arbejde og vækst.

AddToAny

Share/Save