Egyptens frie fagforeninger kæmper for livet

Af Eva Plesner
14. december 2012
Forslag til ny grundlov og ny lov om fagforeninger truer de frie fagbevægelser, som voksede frem i Egypten efter revolutionen. Det muslimske broderskab forsøger at få fuld kontrol over egyptisk fagbevægelse.

Egyptens nye, uafhængige og frie fagforeninger, som er vokset frem efter revolutionen for snart to år siden, er under hårdt angreb fra landets islamistiske præsident, Mohamed Morsi, og hans politiske bagland, Det Muslimske Broderskab.

Angrebet er så alvorligt, at de frie fagforeninger føler sig truet på livet og sammenligner situationen med tiden under Mubarak-regimet, da uafhængige fagforeninger var forbudte.

Efter revolutionen, der væltede den daværende præsident Mubarak, var der store håb om, at den frie organisations- og strejkeret ville blive sikret i et nyt, demokratisk Egypten. Men siden Mohamed Morsi kom til magten i juni, er det demokratiske råderum blevet stadigt mere indskrænket.

Ifølge Kamal Abu Eita, som er leder af EFITU – den ene af Egyptens nye, uafhængige fagbevægelser – går Det Muslimske Broderskab ikke ind for fri organisations- og strejkeret. Og broderskabet vil have fuld kontrol over hele fagbevægelsen.

Arkivfoto: Tine Harden

Faglige ledere skiftes ud

Den 26. november udstedte Mohamed Morsi således en række tilføjelser til lov nr. 35, som regulerer fagforeningerne. Tilføjelserne betyder blandt andet, at ledere og bestyrelsesmedlemmer i alle fagforeninger er underlagt en ny 60-års aldersgrænse – og at deres afløsere skal udpeges af arbejdsministeren, som er hentet i Det Muslimske Broderskab.

Aldersgrænsen rammer især bestyrelserne inden for den altdominerende, statslige fagbevægelse, ETUF, som Det Muslimske Broderskab nu har fået mulighed for at tage kontrol over med de nye tilføjelser til lov nr. 35. Processen er allerede i gang. Således er ETUF’s øverste formand samt formændene for 5 af de 23 fagforeningsbestyrelser allerede faldet for den nye aldersgrænse og udskiftet med støtter af Det Muslimske Broderskab.

Samtidig indeholder udkastet til en ny grundlov en række artikler, som er i strid med grundlæggende konventioner i FN’s internationale arbejdsorganisation ILO. Egypterne skal stemme om grundloven den 15. og 22. december.

 

Frihedsrettigheder under angreb

Udkastet til grundloven er trumfet igennem af grundlovskomiteens islamistiske flertal og begrænser basale frihedsrettigheder som eksempelvis ytringsfrihed og forsamlingsfrihed. Tidligere forbud imod børne- og tvangsarbejde er svækket af vage formuleringer, og kvinders ligestilling og ligeret til arbejde sikres ikke.

Også den frie organisationsret begrænses. I artikel 53 slås det således fast, at kun én fagforening er tilladt på hver arbejdsplads og i hvert fag.

Det vil i praksis formentlig betyde, at fagforeningerne under ETUF får monopol – præcis som de havde under Mubarak, nu blot under islamisternes kontrol. Et nyt lovforslag, der skal erstatte lov nr. 35, favoriserer nemlig på forhånd ETUF i kampen om, hvilken faglig organisation der skal repræsentere arbejderne på de enkelte arbejdspladser. Lovforslaget er udarbejdet af Det Muslimske Broderskabs politiske fløj, Friheds- og Retfærdighedspartiet.

Ligesom udkastet til grundlov rummer lovforslaget en række paragraffer, der er i strid med flere af de ILO-konventioner, som Egypten har ratificeret.

AddToAny

Share/Save