Drop ideologien!

Faglige rettigheder er menneskerettigheder og menneskerettigheder vægtes i dansk udviklingspolitik, siger Steen Christensen, Sekretariatsleder i Ulandssekretariatet..

- Dansk udviklingsbistand kan miste en enestående mulighed for at arbejde med organisationer, der ikke alene har en bred folkelig opbakning, men også har de netværk, der skal til for at udviklingshjælp kan nå virkeligt langt ud, siger Steen Christensen, sekretariatsleder i Ulandssekretariatet.

Venstres udenrigspolitiske ordfører Troels Lund Poulsens slet skjulte ideologiske udspil om at fjerne støtten til Ulandssekretariatets arbejde i udviklingslandene hænger ikke sammen med en dansk vilje til at støtte udvikling, demokrati og menneskerettigheder blandt verdens fattigste. Som det var refereret i Morgenavisen Jyllands-Posten mandag den 26. maj, arbejder Venstre med planer om at skære i støtten til Ulandssekretariatets arbejde.

At sikre mennesker en anstændig løn, et arbejdsmiljø der ikke er livstruende og at hjælpe til med at udvikle et arbejdsmarked der ikke er præget af vilkårlige konflikter, er grundpillerne i Ulandssekretariatets arbejde.

- Når Venstres udenrigspolitiske ordfører, Troels Lund Poulsen, mener at pengene kan bruges til bekæmpelse af AIDS og styrkelse af menneskerettigheder og demokrati, er jeg enig. Det er lige netop det vores arbejde handler om, siger Steen Christensen.

Et stabilt og velfungerende arbejdsmarked er utroligt vigtigt for økonomisk vækst - en erkendelse som blandt andet Verdensbanken lægger meget vægt på.

- Alle ved, at et velfungerende arbejdsmarked er fundamentalt vigtigt i et hvert demokrati. Et godt eksempel er Guatemala, hvor blandt andet de faglige organisationer er helt afgørende i den fredsproces, landet har været igennem siden 1997, tilføjer Steen Christensen.

I Sydafrika arbejder fagbevægelsen på at få AIDS-oplysning med i overenskomsten - en livstruende nødvendighed i et land, hvor sygdommen ikke kun er en menneskelig katastrofe, men også en trussel mod landets økonomi.

- I alle de undervisningsforløb vi udvikler med organisationer i udviklingslandene, er AIDS på dagsordenen og en vigtig del af både oplysningsarbejdet og undervisningen i f. eks arbejdsmiljø, fortæller Steen Christensen.

I Filippinerne er fagbevægelsen en af drikrafterne i en omlægning af landets offentlige service - en reform der kommer de fattigste til gode.

- Vores arbejde i den proces er utroligt vigtig. Dels er der 1,6 millioner offentligt ansatte i Filippinerne og dels er det lige netop sådanne reformer, der er med til at sikre demokrati i lande som ellers er præget af politisk uro, siger Steen Christensen.

På verdensplan dør der hver dag ca. 5.000 mennesker på grund af arbejdsulykker eller følgesygdomme. I de fleste udviklingslande ved arbejderne ikke, hvordan de skal beskytte sig mod kemikalier, pesticider eller farlige maskiner.

- Der kan kun være fornuft i at hjælpe med oplysning og undervisning i hvordan man kan minimere disse ulykker og skader. De eneste, der gør det, er fagbevægelsen, og de mangler alt for ofte midlerne og ressourcerne.

Det skal vi fortsat hjælpe dem med, siger Steen Christensen.

AddToAny

Share/Save