Den nye regering er på rette vej i udviklingspolitikken

Af Ulandssekretariatet
29. oktober 2019
Ordentlige jobs er helt centrale, hvis man vil nedbringe fattigdommen i udviklingslandene.

Anstændigt arbejde til alle. Så kort kan man opsummere et af de helt elementære indsatsområder, hvis man vil fattigdommen i udviklingslandene til livs.

For hvis lokalbefolkningerne skal have noget at leve af og noget at leve for i deres hjemland, er man nødt til at have fokus på sikkerhed. Sikkerhed for, at de får en rimelig løn, arbejder under ordentlige vilkår, har ret til at forsamle sig og har et socialt sikkerhedsnet til at gribe dem og deres familie, hvis krisen rammer.

Derfor er det også glædeligt, at den nye socialdemokratiske regering helt åbent siger, at der skal skabes flere anstændige jobs i Afrika. Der er alt for mange afrikanere, der ikke har et ordentligt fodfæste på arbejdsmarkedet, og må leve som daglejere. Men det er samtidig vigtigt, at politikerne også husker på, at det er en problematik, der går igen i udviklingslande over hele kloden. Det er derfor for ensidigt kun at fokusere på Afrika. Anstændige jobs er en menneskeret, og derfor må vi ikke glemme befolkningen i Asien, Mellemøsten eller Latinamerika. Her er ordentlige jobs lige så vigtige, hvis man vil fattigdommen og de store irregulære migrantstrømme til livs.

Samtidig er det centralt at huske på, at fagbevægelsen i udviklingslandene spiller en fundamental rolle i forhold til at skabe et ordentligt arbejdsmarked med anstændige jobs. Den danske model, hvor arbejdsmarkedets parter samles for at finde fælles løsninger på fælles problemer, har også noget at byde på i udviklingslandene. Derfor er det helt afgørende, at man får netop fagbevægelsen med ombord, når skåltalerne om anstændige jobs skal omsættes til konkret handling. 

 

AddToAny

Share/Save