Deborah kæmper for kvinderne

Af Louise Kronborg, Ulandssekretariatet
2. januar 2018
I Ghana har kvinderne i den uformelle økonomi fået en stærk stemme, som synger højt om rettigheder.
Det er særligt svært for kvinderne, som udgør størstedelen af uformelle arbejdere i Ghana. Her ses kvinder på Stella Market i Ghana. Foto: Carsten Snejbjerg.

”Arbejderne i den uformelle økonomi kæmper blot for at overleve med de redskaber, de nu engang har til rådighed. De arbejder under hårde vilkår, og de har brug for en stærk stemme til at tale deres sag,” siger Deborah Freeman.

Deborah Freeman (35) er uddannet indenfor HR, tidligere modedesigner, musiker og nu generalsekretær for UNIWA (Union of Informal Workers Associations) – som er en paraplyorganisation for uformelle arbejdere i Ghana, tilknyttet den faglige landsorganisation, Ghana TUC.

Kampen for at sikre menneskerettigheder for alle er det, som dagligt driver Deborah i hendes arbejde.

”I Ghana er der mange, der ser ned på arbejdere i den uformelle økonomi. De respekterer dem ikke, men anser dem tværtimod som illegale arbejdere og analfabeter.”

Deborah fortæller, at det var denne udbredte holdning i samfundet, som rørte hende dybt og ansporede hendes interesse for organisering af arbejdere i den uformelle økonomi. Deborah’s vigtigste rolle som repræsentant for UNIWA’s 81.000 medlemmer er at kæmpe for deres rettigheder, og dette gør hun ved at skabe opmærksomhed omkring deres udfordringer i medier, men også gennem forhandlinger med regeringen.

Flere kvinder end mænd

Det er særligt svært for kvinderne, som udgør størstedelen af uformelle arbejdere i Ghana. Dette ses tydeligt blandt UNIWA’s medlemmer, hvor omtrent 98 procent er kvinder, der primært arbejder som småhandlende.

Ifølge Deborah skyldes dette i høj grad kultur:

”Mange ghanesere tænker, at kvinden hører til i hjemmet, hvor hun skal passe på børnene og lave mad til manden.”

Dette gør, at kvinder oftest ikke har den samme uddannelse som mænd, og selv hvis en ghanesisk kvinde har fået en grundlæggende uddannelse, så har hun svært ved at klatre op ad rangstigen og konkurrere på lige fod med mændene om de formelle jobs. Diskrimination på baggrund af køn er et udbredt problem, og der er store lønforskelle mellem mænd og kvinder – både i den formelle og uformelle økonomi. 

Deborah Freeman, generalsekretær for UNIWA, ser lyst på fremtiden. Hun kæmper for medlemmernes rettigheder ved at skabe opmærksomhed omkring deres udfordringer i medierne. Foto: Privat.

UNIWA kan hjælpe kvinderne

Udfordringerne for de småhandlende kvinder på markeder og gader er ofte noget så basalt som manglende adgang til toiletter og rent vand samt plads til at sælge deres varer ved en markedsbod. 

Derudover oplever mange af kvinderne at blive chikaneret af lokale myndigheder, når der opkræves skatter, eller hvis de ikke har kunnet fremvise tilladelse til at sælge på markedet. Så er de blevet forvist og i værste tilfælde fået konfiskeret deres varer.

Ifølge Deborah er løsningen på disse udfordringer et spørgsmål om repræsentation og social dialog – og her kan UNIWA hjælpe kvinderne.

Som repræsentant for arbejdere i den uformelle økonomi er UNIWA gået forrest i kampen for at sætte deres udfordringer på dagsordenen i Ghana. En stor succes har været, at regeringen nu har nedsat et udvalg for formaliseringen af den uformelle økonomi, hvor Deborah på vegne af Ghana TUC har en plads i rådet og dermed direkte adgang til at påvirke beslutninger på området.

På lokalt plan indgår UNIWA i social dialog med myndighederne omkring fælles løsninger på problemer og udfordringer. Som Deborah fortæller:

”Vi beder myndighederne om at have tålmodighed, og hvis der er et problem, så bør de komme til os i stedet for at chikanere vores medlemmer”. UNIWA forsøger ligeledes at uddanne kvinderne til selv at bruge deres stemme og indgå i dialog for at sikre deres rettigheder.

En lys fremtid

Deborah erkender, at der fortsat er store udfordringer for kvinderne i den uformelle økonomi i forhold til at sikre lige og anstændige arbejdstagerrettigheder. Alligevel ser hun lyst på fremtiden, særligt på grund af den opbakning UNIWA har oplevet fra TUC, siden de blev dannet i 2015.

Dengang skrev Deborah en sang, og budskabet bag sangen glæder fortsat – forenet og i solidaritet står vi stærkere:

"For evigt er vi en sammenslutning af uformelle arbejdere,
står vi op for vores rettigheder
Vi kæmper for vores rettigheder i solidaritet,
forenet er vi stærke”

Ulandssekretariatet arbejder sammen med Ghana TUC om at formalisere og sikre anstændige arbejdsvilkår i den uformelle økonomi. Som en del af dette arbejder Ghana TUC hen imod at optage UNIWA som et fuldt medlem. 

AddToAny

Share/Save