Danske studerende i praktik i Tanzania

Af Lucinda Jagd Birk, Ulandssekretariatet
18. april 2018
Fem studerende fra administrationsbachelor-uddannelsen er ved at gøre klar til deres rejse til Tanzania. Her skal de i praktik i seks uger.
De studerendes praktik er et samarbejde mellem HK, VIA og Ulandssekretariatet. Foto: Jacob Rosdahl

April måned er en speciel måned for fem unge mennesker. Den 19. april tager Ann-Kathrine, Anita, Rikke, Julian og Sophie nemlig afsted til Tanzania. De fem studerende fra administrationsbachelor-uddannelsen i henholdsvis Odense og Århus skal være i seks ugers praktik i Arusha. Det var lysten til at prøve noget nyt, der drev dem til at søge en praktik i udlandet – som er muliggjort igennem et samarbejde med VIA Århus, HK og Ulandssekretariatet.

”Det giver nok et nyt syn på, hvordan vores egen offentlige sektor fungerer, og hvordan fagbevægelsen fungerer. Det en god mulighed for at forstå noget af det gode vi har. Det, andre har kæmpet for at vi kan have i dag,” fortæller Sophie (25) fra Århus, som mener, at praktikken giver mulighed for at udvikle sig fagligt.

”Jeg glæder mig meget til at møde en anden kultur og lære en hel masse. Jeg tror, at praktikopholdet kan give mig en bedre forståelse af, hvorfor man gør, som man gør i Danmark. Hvad der fungerer i Danmark og hvad der ikke fungerer i Tanzania, eller omvendt,” forklarer Rikke på 24 år fra Århus.

Kulturforskelle som kan mærkes

De studerende bliver fordelt ud på to forskellige arbejdspladser, nemlig ECSA (East Central Southern Africa Health Center) og ATC (Arusha Technical College), hvor de skal prøve deres erfaringer hjemmefra af i en tanzaniansk kontekst. Derudover skal de også lave et solidaritetsprojekt, som de selv skal stable på benene. De skal også lave en kortlægning af den organisation, de er i praktik hos, de samarbejdsmåder og faglige tilhørsforhold der er, og derfor skal der både indgå feltarbejde og interviews som en del af deres arbejde. Det hele afsluttes med en eksamensopgave om deres ophold.

 ”Jeg håber, jeg kommer til at få nogle gode interviews og gode ting i forhold til mit feltarbjede, som jeg kan bruge til den opgave, jeg skal skrive senere”, fortæller Ann-Kathrine (24), der læser administrationsbachelor i Odense. De studerende skal i deres kortlægning af organisationen kigge på, hvordan medarbejderne er organiseret, og hvordan ledelsen og medarbejderne taler sammen. Derfor skal de interviewe nogle af de ansatte, som en del af deres dataindsamling.

”Udfordringen bliver helt klart at få nogle valide data, når vi skal lave interview. Vi ved på forhånd, at det er nogle mennesker, der ikke altid er glade for at snakke åbent om deres arbejdsforhold. Det er vigtigt at have en kæmpe respekt for dem, ikke være for frembrusende og have meget tålmodighed,” fortæller Anita (23) fra Århus.

De fem er enige om, at det bliver både en teknisk og kulturel udfordring at tilbringe seks uger i Tanzania. Strømmen kan pludselig gå, der kan være dårlig internetforbindelse, der er andre kulturelle normer, og forholdet til tid og punktlighed er noget andet, end de er vant til. De har derfor haft et introduktionsforløb, hvor de blandt andet har snakket meget om, hvordan man imødekommer den anden kultur:

”Hvis man skal noget kl. 8.00 i Danmark, så er man der 7.50 for ikke at komme for sent, men sådan gør de ikke i Tanzania. Det bliver måske også en udfordring, hvis der kommer uoverensstemmelser. Vi har fået at vide, at tanzaniere mister respekten for en, hvis man hæver stemmen eller viser sine frustrationer. Så det er godt, at vi har fået undervisning i kulturforståelse, for så kan vi forberede os herhjemme mentalt. Når jeg er afsted, er jeg jo gæsten, så jeg må tilpasse mig deres kultur,” forklarer Julian, 23 år, som også studerer i Århus. 

En anden udfordring er det med sprogkundskaberne:

”Jeg har været lidt bekymret for det faglige engelsk. Om jeg kan følge med. Jeg håber, jeg hurtigt lærer fagudtrykkene på engelsk indenfor offentlig administration. Men jeg glæder mig også til det med at være prøve at være væk i seks uger helt alene uden så meget hjælp – og at prøve at stå på egne ben det meste af tiden,” fortæller Ann-Kathrine.

Man skal både have solcreme og respekt for kulturen med til Tanzania. Foto: Jacob Rosdahl

Studiet har hjulpet – og praktikken hjælper på fremtiden

Heldigvis har de unge en god, faglig bagage, som de har fået gennem studiet. Og praktikken er en god mulighed for de unge for ikke kun at få lov til at bruge deres evner i en international kontekst og få øvet deres engelske, men også at få noget med hjem igen – og måske i sidste ende have en bedre forudsætninger på arbejdsmarkedet.

”Der er sikkert mange ting, man skal tænke over dernede, som vi ikke behøver at tænke over herhjemme. Det med at tænke nyt er en god egenskab at have, som jeg også kan bruge, når jeg skal søge job på en arbejdsplads.” fortæller Julian.

Men det er også de mere personlig ting, som de studerende kan tage med tilbage.

”Jeg håber, jeg lærer en masse dernede ved at få en helt anden kultur ind under huden. Jeg tror, man lærer at sætte mere pris på hverdagen, fordi man ser, hvordan andre mennesker skal arbejde hårdt for at få et godt liv,” siger Ann-Kathrine.

Så hvad vil de unge så være helt sikre på at have pakket med ned til Tanzania?

”Solcreme!” griner Rikke. ”Det er selvfølgelig en meget praktisk ting. Mentalt tror jeg, at jeg vil sørge for at have meget tålmodighed. Jeg er selv et meget struktureret menneske, så jeg skal indstille mig på ’african time’. Men jeg går ind til det med en ’vi tager en dag af gangen’-attitude”. 

Udlandspraktikken er et samarbejde mellem Ulandssekretariatet, HK Kommunal og VIA University College Århus og er finansielt støttet af HK Kommunal.

AddToAny

Share/Save