Dansk-arabisk kvindenetværk står på femte år sammen i kampen for ligestilling

Christina Nordvang Jensen
20. december 2019
Siden 2014 har Ulandssekretariatets ligestillingsnetværk for kvinder fra Mellemøsten, Nordafrika og Danmark inspireret hinanden til at kæmpe for bedre vilkår og ligestilling på arbejdsmarkedet. Udfordringerne er mange, men netværkets erfaringsudveksling og sparring styrker kvindernes engagement og vilje til at fortsætte arbejdet.
Marokkanske Fatiha Khourtal arbejder for at styrke kvinder på arbejdsmarkedet i sit hjemland. Foto: Christina Nordvang Jensen.

“Nogle kvinder græd, da de beskrev deres arbejdsvilkår. De brød helt sammen og følte, at det lettede at få fortalt om deres oplevelser. De var aldrig blevet hørt eller taget seriøst før”. 

Ordene kommer fra marokkanske Fatiha Khourtal, der er fra fagforbundet Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM) og en del af Ulandssekretariatets kvindenetværk, der består af en gruppe fagligt aktive kvinder fra Mellemøsten, Nordafrika samt Danmark. 

Hun er i gang med at præsentere et nyt projekt ved årets sidste netværksmøde, der bliver afholdt i Tunesiens hovedstad Tunis. 

“Projektet handler om at komme tættere på de arbejdende kvinders oplevelser og oplyse dem om deres rettigheder og fagbevægelsens arbejde. Ligestilling er en ret, men mange kvinder tænker ikke sådan. De har ikke viden om det, og ved heller ikke, hvor de kan søge støtte, hvis de bliver behandlet uretfærdigt eller i strid med lovgivningen. Man er nødt til at fortælle kvinderne om deres rettigheder, før de kan gøre oprør”, siger Fatiha Khoutal foran netværket, der tæller 20 kvinder fra Mellemøsten og Nordafrika, fem fra Danmark samt medarbejdere fra Ulandssekretariatet.

Møder skaber rum for dialog

Kvindenetværket blev nedsat i 2014 for at styrke kvinderne på arbejdsmarkedet, og to gange om året mødes de for at udveksle erfaringer og dele oplevelser. Ved sidste netværksmøde i foråret fik hver deltagende organisation en opgave og tildelt 200 dollars til at sætte fokus på at engagere kvinder i fagbevægelsens arbejde i hjemlandene. 

Fatiha Khourtal tog hjem til Marokko, hvor hun sammen med UTGM gik i gang med at arbejde på et projekt, der kunne skabe større bevidsthed om fagforeningens arbejde og kvinders rettigheder på arbejdsmarkedet. De fik organiseret møder med kvinder fra forskellige arbejdspladser, hvor arbejdsvilkår og rettigheder blev diskuteret. Det var her, Fatiha Khourtal oplevede, hvordan nogle kvinder brød sammen, da de åbnede op og begyndte at fortælle om deres dårlige arbejdsvilkår, der både tæller lav løn og episoder med vold. 

“Det er meget tabubelagt, og mange tør ikke tale om deres problemer af frygt for at blive fyret. Vi ser, at det dårlige arbejdsmiljø går enormt meget ud over deres psykiske og fysiske trivsel i hverdagen og deres arbejdsindsats”, siger hun og fortsætter: 

“Projektet har lært mig, at selvom vi kender til problemerne, er det vigtigt, at vi kommer væk fra kontoret og fysisk ud på arbejdspladserne og møder kvinderne og arbejdsgiverne. Kvinderne, jeg mødte, følte, at de blev hørt. Efter møderne har vi fået henvendelser fra flere kvinder, der vil forbi og snakke. Der er lang vej endnu, men det er en begyndelse.”

 

Der arbejdes på plakater med budskabet "stop vold mod kvinder". Foto: Christina Nordvang Jensen.

Fik chef fyret 

Selvom Fatiha Khourtal flere gange i sit oplæg understreger, at det er svært at være oppe imod arbejdsgiverne, så har hun dog en inspirerende oplevelse at dele med de andre kvinder i netværket. Efter et møde tog hun kontakt til en kvindes arbejdsplads, fordi hun havde fortalt om forskellige problemer med rettigheder og vilkår. Hun bad om et møde med lederen om kvindernes trivsel, men han blev ved med at sige nej. Fatiha Khourtal foreslog til sidst at afholde et møde om fagbevægelsens arbejde. Han godtog mødet, men afviste, at det kunne blive afholdt på arbejdspladsen. Mødet blev i stedet afholdt hos UTGM uden for arbejdstiden. 

Efter hændelsen med den rigide leder, opsøgte Fatiha Khourtal ejeren af virksomheden og fortalte om kvindernes oplevelser og lederens opførsel. 

“Ejeren indkaldte lederen til en samtale, og det endte med, at han blev fyret og erstattet af en kvinde”, fortæller Fatiha Khourtal, der bliver efterfulgt af klap fra netværkets kvinder og anerkendende smil. 

Hun bliver rost for sin præsentation og fagbevægelsens projekt. 

“Det er et rigtig godt initiativ, fordi kvinder har brug for at have et rum, hvor de kan være fortrolige og blive hørt”, lyder det fra en af kvinderne, mens en anden tilføjer, at den konkrete fyring har en vigtig signalværdi, fordi det illustrerer over for andre virksomheder, at det kan have konsekvenser, hvis man ikke behandler sine medarbejdere ordentligt. 

Bekæmpelse af vold mod kvinder

Fatiha Khourtal sætter sig på sin plads blandt de andre kvinder. Det er tredjedagen på netværksmødet og sidste dag, hvor de forskellige kvinder præsenterer de projekter, de har arbejdet med siden sidste møde. Fælles for mange af oplæggene har været fokus på vold og krænkelser mod kvinder på arbejdsmarkedet. Dagens oplæg fra Jordans repræsentanter er ikke en undtagelse. 

Rana Abu Louha og Sajeda Alma’atia fra The General Federation of Jordanian Trade Unions (GFJTU) præsenterer netværket for deres forskellige projekter blandt andet en workshop, der havde fokus på at sprede viden om vold mod kvinder, og hvilke muligheder der er for at få hjælp. De afslutter deres oplæg med et ønske om, at netværket får lavet nogle plakater, der kan printes og hænges op på skoler og arbejdspladser for at gøre opmærksom på problematikken.

“Vi håber, at vi kan få spredt budskabet og skabe viden om vores netværk og arbejde” siger Rana Abu Louha om initiativet. 

I pausen går kvinderne i gang med plakaterne. Den første hånd dyppes i orange maling og føres mod den hvide plakat på væggen, hvor Rana Abu Louha allerede har skrevet “stop vold mod kvinder” på arabisk, dansk og engelsk. På skift kommer de forskellige kvinder forbi og placerer deres håndaftryk og noterer deres navn. 

Under evalueringen af møderne og oplæggene hæfter flere sig ved, hvordan dialogen om vold og krænkelser mod kvinder har ændret sig i netværket. 

“Jeg er glad for, at vi kan snakke om svære emner som for eksempel vold mod kvinder. I starten, ved nogle af de første møder, kunne vi ikke tale om det. Nu deltager alle og ønsker at berette om deres lands situation. Det viser, hvor vigtigt netværket er, og hvor meget vi kan gøre. Lad os få nedbrudt alle tabuerne sammen”, siger danske Laila Busted, der har arbejdet med ligestilling i flere år.

Ulandssekretariatets kvindenetværk af arabiske og danske kvinder mødes to gange om året for at udveksle erfaringer. Programmet hører under Dansk-Arabisk Partnerskabs Program (DAPP), som er finansieret af Danida.

AddToAny

Share/Save