Danmark som inspiration for alverdens arbejdsmarkeder

Af Ulandssekretariatet
OECD siger, at de bedste jobs findes på de nordiske arbejdsmarkeder. Det burde give inspiration i udviklingssamarbejdet.

Andre lande kan lære af Danmark og de øvrige nordiske lande. Det konkluderer OECD (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling) i en analyse af arbejdsmarkedet i en række lande. Analysen ser på jobkvalitet, og Danmark hører til de lande, som rangerer bedst i forhold til parametre som beskæftigelse, jobsikkerhed, nedslidning, løn osv.

I OECD tilskriver man topplaceringen den nordiske arbejdsmarkedsmodel, hvor social dialog og overenskomstforhandlinger er centrale elementer. Lande som Storbritannien og Tyskland har også høj beskæftigelse, men en væsentlig ringere jobsikkerhed og færre rettigheder. Derfor nævner OECD, at mange andre lande er begyndt at kigge mod Skandinavien – og OECD vil med tiden komme med nogle anbefalinger vedrørende arbejdsmarkedet generelt. Her må man formode, at den nordiske model må få en fremtrædende placering.

Interessant er det også, at det er første gang, OECD kigger ud over den rene jobskabelse, men også på jobkvaliteten.

Det er værd at minde om, at den danske model med forhandlingsret, kollektive overenskomster og socialt sikkerhedsnet har været utrolig succesrig i skabelsen af det danske velfærdssamfund. Den har skaffet os velstand, en veluddannet arbejdsstyrke og et arbejdsmarked, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere finder frem til fælles interesser både gennem kampe og forhandlinger.

Det er værd at huske i disse år, hvor mange anser den danske model for at være under pres. Man kan ikke eksportere den danske model en til en, men modellen fortæller, hvor vigtigt det er at skabe fornuftige rammebetingelser for arbejdsmarkedet, så virksomheder, fagbevægelse og stat kan arbejde i samme retning – med de interessekonflikter og – sammenfald, der nu måtte være.

Det bør tjene til inspiration for det danske udviklingssamarbejde, som bør koncentrere sig om rammebetingelserne for erhvervsliv og arbejdsmarked i udviklingslandene. Det handler mere om at arbejde på de store linjer end at pleje særinteresser, og her tilbyder arbejdsmarkedet en af de bredeste indgange.

 

AddToAny

Share/Save