CSR er en tryg vej mod dialog

Af Sofie Hviid, Ulandssekretariatet
9. april 2015
I et samfund, der er så politisk ustabilt som det egyptiske, kan CSR være en ufarlig måde at starte en social dialog. Men det skal være mere end blot velgørenhed.
Egypten er næsten foran Danmark, når det handler om at inddrage arbejdstagerne, siger Kasper Palm, faglig sekretær i Dansk Metal. Foto: Dansk Metal

Arbejdsmarkedets parter i Egypten føler sig frem, nærmer sig hinanden, men har stadig svært ved social dialog. En af årsagerne er, at regeringen traditionelt har styret arbejdsmarkedet.

Derfor kan en af måderne at begynde social dialog være gennem CSR (Corporate Social Responsibility), og i Egypten har der netop været holdt en konference i samarbejde mellem arbejdsgiverorganisationen FEI (Federation of Egyptian Industries), ILO og Dansk Industri med titlen ”CSR’s rolle i at forbedre konkurrenceevnen”.

Der var også inviteret repræsentanter fra den danske fagbevægelse, og det er vigtigt, fordi ordet ”konkurrenceevne” i sammenhæng med social dialog er meget mere end snævert at fokusere på produktivitet og profit.

Fagbevægelsens tilstedeværelse var positiv, fortæller Kasper Palm, faglig sekretær i Dansk Metal, som holdt oplæg på konferencen om, hvordan man kan bruge social dialog i forhold til CSR.

”Ofte kommer CSR til at handle om branding af virksomheden for at vise verden, hvor god man er. Det er også fint nok, men hvis du ikke inddrager medarbejderne, har du allerede tabt dem. Derfor var det meget positivt, at man inviterede fagbevægelsen og gad lytte til deres synspunkter, siger Kasper Palm. 

Velgørenhed

Social ansvarlighed ligger dybt i den egyptiske kultur, men for mange virksomheder har CSR traditionelt været knyttet op på donationer, det vil sige velgørenhed – og ikke som forretningsstrategi, der sigter mod social dialog.

CSR handler også om ansvarlighed overfor arbejderne på arbejdspladsen. Smedje i Egypten. Foto: Carsten Snejbjerg

Dansk Industri har haft et CSR-projekt med deres egyptiske søsterorganisation FEI i 15 år. Så det er langt fra nye tanker i Egypten. Men i tiden efter det arabiske forår er der sket meget i forhold til at tænke social ansvarlighed i en strategisk ramme, mener Niels Tanderup Kristensen. Som ansvarlig for Dansk Industris projekter i MENA-landene har han fulgt udviklingen af det egyptiske samfund og kan se, hvordan det arabiske forår har banet vejen for en helt ny form for samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter.

”Hidtil har der ikke været dialog, og der har ikke været en klar rollefordeling mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. I mange år har rollerne været dikteret af styret, og der har ikke været tradition for dialog. Med CSR som udgangspunkt kan vi starte en dialog, der er mindre betændt af spørgsmål om mindsteløn og politiske undertoner.”

Henrik Als, som er afdelingsleder for MENA-afdelingen i Ulandssekretariatet siger, at CSR ikke kan erstatte social dialog:

”CSR er blandt andet defineret ved, at virksomhederne har et ansvar for lønmodtagerne. I Danmark har vi faktisk en lidt svag forståelse af CSR – fordi vi har noget, der er bedre, nemlig bindende aftaler – overenskomster – mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. I Egypten har man ikke overenskomster. Derfor kan CSR være en måde at sikre social dialog på arbejdsmarkedet.”

Kasper Palm fra Dansk Metal er enig i, at CSR-modeller i Danmark ikke direkte kan overføres uden udtrykkeligt at inddrage den sociale dialog. Set i det lys er han optimistisk på egypternes vegne:

”Vi kan desværre konstatere, at der næsten ikke er nogen i Danmark, der inddrager deres medarbejdere, når de skal udvikle CSR. Men når man kigger på CSR er arbejdstagere en vigtig del. På det område, er egypterne næsten længere fremme, end vi er i Danmark.”

 

Egypten har traditionelt organiseret både arbejdsgivere og arbejdstagere under én hat – nemlig staten, som har dikteret alle arbejdsvilkår. Efter revolutionen i 2011 har nogle af arbejdsmarkedets parter dannet uafhængige organisationer, og processen med at udvikle aftaler og dialog bliver støttet af Ulandssekretariatet.

AddToAny

Share/Save