Børnearbejde bekæmpes via forældrene

Ulandssekretariatet
Hvis man vil børnearbejde til livs, handler det ikke kun om at oplyse om rettigheder. Der skal også brød på bordet.

Ved Volta-søen i Ghana kan man tydeligt se nogle af problemerne ved børnearbejde – men også nogle af løsningerne.

Børnearbejde er selvfølgelig et problem, fordi børn ikke skal arbejde, men gå i skole og i øvrigt have en barndom. I udviklingslandene ser man ofte børn udføre farligt arbejde – for eksempel ved finere maling (i opløsningsdampe), som minearbejdere (i de små, snævre minegange) – eller som i eksemplet fra Volta-søen, i vandet fordi de med deres små fingre kan ordne uglerne fra fiskernes net.

I mange udviklingslande betragtes børnearbejde som et nødvendigt onde. Børnene står simpelthen for at skaffe en indtægt til familiens overlevelse. Visse steder ses det nærmest som en barmhjertighedsgerning, hvis en arbejdsgiver ansætter et barn.

Det er ikke nok at oplyse forældrene – eller arbejdsgiverne og andre – om børnenes menneskerettigheder. Der skal mere til, nemlig at arbejde direkte med børnearbejdets årsag: fattigdom. Det viser fagbevægelsens arbejde med børnene ved Volta-søen.

Ulandssekretariatets partner GAWU (General Agricultural Workers Union) har siden 2004 oplyst fiskerfamilierne om børne-rettigheder og anmeldt børneslaveri til politiet, men samtidig har forbundet også uddannet fiskerne i at drive bedre forretning. Resultatet er, at når en fattig fiskerfamilie får en bedre indtægt, ja så falder motivationen for at bruge børnene som arbejdskraft.

Fagbevægelsen har altså en indgang til arbejderne, også i den uformelle økonomi, der tager udgangspunkt i deres virkelighed – nemlig arbejde og indkomst. Når indkomsten findes, kan børnene også komme i skole. Alle forældre ønsker bedre muligheder for deres børn, men i udviklingslandene er den barske virkelighed, at børn må yde til familien, før de overhovedet kommer i nærheden af disse muligheder. Fagbevægelsens holdning er derfor, at al udvikling begynder med arbejde og indkomst.

Eller som Andrews Tagoe fra GAWU siger:

“Børnearbejde er selvfølgelig fagforeningens problem - det er jo et spørgsmål om arbejde.”

AddToAny

Share/Save