Bistandspolitisk fornuft at se på uformel økonomi

Af Ulandssekretariatet
Hvis vi fokuserer på potentialet hos arbejderne i den uformelle økonomi, er det både i udviklingslandenes og vores egen interesse.

I øjeblikket er privat-offentlige partnerskaber det nye sort i det danske udviklingssamarbejde. Danmarks nye udviklingspolitiske strategi lægger op til øget fokus på private virksomheders bidrag til udviklingssamarbejdet, og fra NGO-side er flere bistandsorganisationer i gang med at afprøve partnerskaber med virksomheder.

Ideen er, at man gennem handel og produktion benytter markedsmekanismerne til en win-win-situation, hvor der bliver skabt værdi både i udviklingslandene og i Danmark.

Der er derfor god grund til at studere arbejdsmarkedet i udviklingslandene, hvis Danmark skal have et frugtbart og reelt samarbejde om handel og produktion. Arbejdsmarkederne er nemlig præget af uformel økonomi. Det betyder, at langt størsteparten (i nogle lande helt op til 80-90 procent) af arbejderne er beskæftiget inden for småhandel, landbrug, gadekøkkener eller produktion og service, uden at de er omfattet af ordentlige løn- og arbejdsvilkår eller sociale sikkerhedsnet. Det er karakteristisk for den uformelle økonomi, at arbejdskraften mangler uddannelse og kvalifikationer og er yderst sårbar

Det prøver fagbevægelsen at gøre noget ved, for eksempel i Uganda. Her arbejder fagbevægelsen direkte på at fx hjælpe småhandlende med bedre forhold til myndigheder eller noget så prosaisk som adgang til toiletter. Eller med opkvalificering og hjælp til låntagning.

En anden vigtig indsats ligger i det politiske arbejde, som fagbevægelsen udfører. Det er for eksempel at arbejde for, at arbejderne i den uformelle økonomi bliver sikret deres sundhed eller alderdom. Og det er i høj grad i trepartsforhandlinger, hvor der bliver arbejdet for minimumsløn, arbejdsløshedsunderstøttelse og sociale sikkerhedsnet.

Det er et arbejde, som bliver støttet af dansk fagbevægelse – og noget, som fortjener opmærksomhed, når der tales om privat-offentlige partnerskaber. Forbedringer af forholdene for arbejderne i den uformelle økonomi rummer nemlig et stort udviklingspotentiale – blandt andet alene i kraft af andelen af kvinder og unge – for hjemmemarkeder og opkvalificering af arbejdskraften. Det kan i sidste ende gavne danske interesser – både inden for handel, industri og landbrug samt udviklingspolitisk.

Fra det danske arbejdsmarked ved vi, hvor konkurrencedygtig og velstående, man kan blive som land, hvis man har en kvalificeret arbejdskraft, anstændige arbejdsvilkår og fornuftige overenskomster. Det er det, budskab, vi bør rejse med, når vi skal udvikle vores erhvervsinteresser i udviklingslandene.

AddToAny

Share/Save