Besøg fra Singapore

I juni måned havde Ulandssekretariatet besøg af en trepartsdelegation fra Singapore, der kom til Danmark for at undersøge, om de kunne lære noget af den måde, vi har valgt at strukturere arbejdsmarkedet på herhjemme. Et problem, der gør sig gældende både i Singapore og Danmark, er mangel på arbejdskraft, og delegationen var derfor interesseret i at finde ud af, hvordan vi i Danmark prøver at løse problemet.

Helt specifikt lå fokus på hvordan vi opnår en så relativt høj pensionsalder, hvordan vi hjælper ældre personer i arbejde igen efter en ledighedsperiode, og hvordan vi giver især kvinder en god balance mellem arbejdsliv og familieliv. 

John De Payva præsident for NTUC (National Trade Union Congress) bemærkede at det danske system med billige børnepasningsmuligheder og fleksible arbejdspladser tilgodeser børnefamilierne og sikrer at kvinder kan blive i arbejde efter at de har fået børn. Arbejdsminister Gan Kim Yong tilføjede at ledigheden i Singapore kunne sænkes, hvis man tog ved lære af den danske måde at balancere arbejdsliv og fritid på. 

På arbejdsgiversiden var Stephen Lee fra SNEF (Singapore National Employers Federation) imponeret over det danske arbejdsmarkeds fleksibilitet og den måde lovgivningen og de kollektive aftaler spiller sammen på, så hverken virksomhedernes konkurrencedygtighed eller arbejdernes behov bliver kompromitteret. 

En udfordring, som Danmark stadig ikke har løst, er hvordan vi dels holder de ældre længere på arbejdsmarkedet, dels hjælper arbejdsløse ældre i arbejde igen. Flere mulige tiltag blev diskuteret bl.a. at hæve pensionsalderen, at afskaffe efterlønnen og at gøre en større indsats for at få folk på 55 + i arbejde. 

 

AddToAny

Share/Save