Fagbevægelsen i udviklingslandene

Asien

På trods af en voldsom økonomisk vækst finder man mere end halvdelen af verdens fattige i Asien. Særligt kvinderne er ekskluderet fra arbejde og uddannelse.

Mens de "gamle" økonomier i Europa og USA stadig forsøger at klare sig gennem økonomiske krise og lavkonjunkturer, er Asien generelt et økonomisk kraftcenter, hvor der i de sidste år har været en gennemsnitlig vækstrate tæt på 8 % om året.

Væksten har betydet et fald i antallet af mennesker, der lever på og eller under fattigdomsgrænsen. Det er en glædelig udvikling, der dog dækker over det faktum, at det fortsat er i Asien, man finder mere end halvdelen af verdens fattige.

Ifølge en ny rapport fra den Asiatiske Udviklingsbank ser det ud til, at væksten ikke automatisk medfører generelle forbedringer for de fattigste, men meget tyder på, at regionen er i fare for større ulighed end hidtil. Stadig flere skubbes ud af det etablerede arbejdsmarked og henvises til et liv i den uformelle økonomi, hvor det er en daglig kamp at overleve.

Særligt de asiatiske kvinder er udsatte. De omkring 973 millioner kvinder på det asiatiske arbejdsmarked har svært ved at få del i velstanden og befinder sig i en situation, hvor de ikke får adgang til uddannelse og job til rimelige vilkår. Eksperter kalder fænomenet "det usynlige glasloft" og anslår, at kvindernes begrænsede adgang til arbejdsmarkedet i sig selv koster regionen 47 milliarder dollars om året. Dertil skal lægges et tab på omkring 30 milliarder dollars årligt, der skyldes ulige adgang til uddannelse.

 

Arbejde og uddannelse hører til sjældenhederne blandt kvinder i Asien. Foto: Ulandssekretariatet

Ulandssekretariatet i Asien

Tredje og sidste fase af Ulandssekretariatets regionale program "Støtte til Anstændigt Arbejde i Asien" blev afsluttet i 2014 og et nyt regionalt program ”Anstændigt arbejde og ulighed i Asien” startede i 2015. Programmet løber frem til 2018 og er baseret på Ulandssekretariatets overordnede udviklingsmål om ”at eliminere fattigdom og støtte udviklingen af et retfærdigt og demokratisk samfund ved at fremme ILO’s Anstændigt Arbejde dagsorden”. Programmet har til formål at støtte den asiatiske fagbevægelse i dens bestræbelser på at adressere ulighed og på at sikre, at anstændigt arbejde dagsordenen bliver gennemført på såvel nationalt som regionalt og sub-regionalt niveau i Asien. Fattigdomsbekæmpelse er her et centralt område, og blandt de foreløbige resultater er:

I det regionale samarbejde har partnerorganisationen arbejdet på udviklingen af minimumsstandarder, der skal sikre overholdelse af arbejdsrettigheder for migrantarbejdere fra Sydasien og beskytte arbejderne på tværs af landene i det indre marked i ASEAN. Desuden er der fokus på at fremme arbejdstagervinklen af en social dimension i ASEAN’s Indre Marked.

I Bangladesh har partnerorganisationen været med til at udforme fortolkningen af de arbejdslovgivningsreformer, der blev vedtaget tilbage i 2013 og de har også skubbet på for udbredelsen af en national ramme for arbejdet med CSR i Bangladesh.

I Nepal har partnerorganisationerne efter jordskælvet arbejdet hårdt på at få indsamlet data og information omkring konsekvenserne af jordskælvet for deres medlemmer og for arbejderne. Samtidig har de i fællesskab udarbejdet en køreplan for genopbygningsprocessen, som også sætter fokus på overholdelse af arbejdstagerrettigheder og anstændigt arbejde. Regeringen har tilsluttet sig og underskrevet køreplanen.

I Pakistan har hovedorganisationen PWF været aktive i at sikre bedre forhold for de pakistanske arbejdere. PWF har gennem dialog med Finansministeren og bestyrelsesmedlemmer fra den offentlige pensionskasse EOBI sikret en stigning i den månedlige pensionsudbetaling på 46 % fra 231 til 337 DKK, hvilket kommer 337.000 pensionister til gavn, som modtager pension fra den offentlige pensionskasse EOBI

I Myanmar er landets hovedorganisation CTUM efter 24 år i eksil vendt tilbage til Myanmar og blev i juli 2015 formelt anerkendt af regeringen. Et af de store punkter på den arbejdsmarkedspolitiske dagsorden var forhandlingerne af mindstelønnen og her var CTUM med til at sikre en stigning i mindstelønnen, der nu ligger på 19 DKK (3.600 MMK) per dag, til gavn for de mere end 30 millioner arbejdere, der udgør arbejdsstyrken i Myanmar.

Læs mere om de enkelte lande:

Læs om de konkrete projekter

Læs aktuelle artikler bragt på Ulandssekretariatets hjemmeside

Seneste kampagne med fokus på Asien

Kontakt medarbejdere, som arbejder med programmer i Asien.