Asien

Asien har gennem de sidste 15 år opnået stor økonomisk vækst og har haft succes med at løfte millioner af mennesker ud af fattigdom. Alligevel lever omkring 1,2 milliarder mennesker for mindre end $3.10 on dagen. Næsten halvdelen af verdens fattige bor i Sydasien.

Den økonomiske fremgang skyldes blandt andet, at arbejdere i Asien i stigende grad bevæger sig fra landbrug til industri og servicefag, og at langt flere mennesker generelt er beskæftiget i lønnede jobs end tidligere. Der er dog stadig mangel på anstændige jobs, som både giver en anstændig løn og ordentlige arbejdsvilkår.

Der er mange gode eksempler på social dialog og godt samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter, men der er også mange udfordringer. Arbejdsmarkedslovgivning bliver ikke implementeret, og arbejdstager-rettigheder bliver krænket i stor stil – lige fra at forhindre arbejdere i at organisere sig i fagforeninger til afskedigelser, vold og trusler af fagforeningsaktivister, som har stillet krav om bedre arbejdsvilkår. Samtidig vokser beskæftigelsen i den uformelle økonomi, hvor hovedparten af arbejdsstyrken i Asien er beskæftiget. I Sydasien arbejder mere end 90 procent af arbejdsstyrken i den uformelle økonomi. Arbejdsvilkårene i den uformelle økonomi er ofte meget ringe med lav løn, lange arbejdsdage og farligt arbejdsmiljø. Dersom arbejdere i den uformelle økonomi ikke har en kontrakt med deres arbejdsgiver har arbejderne ingen beskyttelse fra arbejdsmarkedsloven og er typisk ikke omfattet af sociale sikkerhedsordninger. Kvinder og unge udgør den største andel af arbejderne i den uformelle økonomi.

Asien er også afsender af store grupper af migrantarbejdere, som rejser ud for at arbejde i andre lande. Pengene, som migrantarbejderne sender hjem er både et væsentligt bidrag til familiens forsørgelse og deres lands udvikling. Samtidig udfører migrantarbejdere ofte arbejde, som anses for at være beskidt, farligt eller besværligt. I mange tilfælde har migrantarbejderne ingen retssikkerhed og bliver udnyttet i forbindelse med rekruttering og arbejde i modtagerlandet. 

 

Kvinder og unge udgør den største andel af arbejderne i den uformelle økonomi. Foto: Finn Brasen

Ulandssekretariatet i Asien

Tredje og sidste fase af Ulandssekretariatets regionale program, "Støtte til Anstændigt Arbejde i Asien", blev afsluttet i 2014, og et nyt regionalt program, ”Anstændigt arbejde og ulighed i Asien”, startede i 2015. Programmet løber frem til udgangen af 2017 og er baseret på Ulandssekretariatets overordnede udviklingsmål om at eliminere fattigdom og støtte udviklingen af et retfærdigt og demokratisk samfund ved at fremme ILO’s Anstændigt Arbejde dagsorden. Programmet har til formål at støtte den asiatiske fagbevægelse i dens bestræbelser på at adressere ulighed og på at sikre, at anstændigt arbejde dagsordenen bliver gennemført på såvel nationalt som regionalt og sub-regionalt niveau i Asien.  Blandt de foreløbige resultater er:

I det regionale samarbejde har partnerorganisationen arbejdet på udviklingen af minimumsstandarder, der skal sikre overholdelse af arbejdsrettigheder for migrantarbejdere fra Sydasien og beskytte arbejderne på tværs af landene i det indre marked i ASEAN. Desuden er der fokus på at fremme arbejdstagervinklen af en social dimension i ASEAN’s Indre Marked.

I Bangladesh har partnerorganisationen været med til at udforme fortolkningen af de arbejdslovgivningsreformer, der i forlængelse af Rana Plaza-katastrofen blev vedtaget i 2013 om blandt andet sikkerhedskomiteer på arbejdspladsen. Desuden er bidraget for kompensationen for arbejdsskader i skibsophugningsindustrien er blevet femdoblet.

I Nepal har partnerorganisationerne gennem mange år gennemført fortalervirksomhed for en social sikringsordning. I juli 2017 vedtog parlamentet en lov om social sikkerhed, som lægger fundamentet til at udvikle sociale sikringsordninger i forbindelse med arbejdsløshed, barsel, arbejdsulykke og pension. 

I Pakistan har hovedorganisationen PWF været aktive i at sikre bedre forhold for de pakistanske arbejdere. PWF har gennem dialog med finansministeren og bestyrelsesmedlemmer fra den offentlige pensionskasse EOBI sikret en stigning i den månedlige pensionsudbetaling på 46 procent fra 231 til 337 DKK, hvilket kommer 337.000 pensionister, som modtager pension fra den offentlige pensionskasse EOBI til gavn.

I Myanmar er landets hovedorganisation CTUM efter 24 år i eksil vendt tilbage til Myanmar og blev i juli 2015 formelt anerkendt af regeringen. Et af de store punkter på den arbejdsmarkedspolitiske dagsorden var forhandlingerne af mindstelønnen, og her var CTUM med til at sikre en stigning i mindstelønnen, der nu ligger på 19 kroner om dagen, til gavn for de mere end 30 millioner arbejdere, der udgør arbejdsstyrken i Myanmar.

Læs mere om de enkelte lande:

Læs om de konkrete projekter

Læs aktuelle artikler bragt på Ulandssekretariatets hjemmeside

Seneste kampagne med fokus på Asien

Kontakt medarbejdere, som arbejder med programmer i Asien.

 

AddToAny

Share/Save